Vốn đầu tư là gì ? Quy định pháp luật về vốn đầu tư

Vốn đầu tư là vốn được huy động để thực hiện dự án đầu tư bao gồm vốn pháp định và vốn vay.

Theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 (sửa đổi năm 2000) vốn đầu tư là tiêu chí quan trọng cho việc xem xét cấp giấy phép đầu tư và áp dụng các ưu đãi đầu tư. Nhà đầu tư nước ngoài có thể đưa vào Việt Nam vốn đầu tư dưới bất kì hình thức nào: tiền mặt, tài sản bằng hiện vật, quyền về tài sản. Nhà nước Việt Nam bảo hộ quyền sở hữu đối với vốn đầu tư, đảm bảo chuyển ra nước ngoài vốn đầu tư, tiền gốc và lãi của các khoản vay nước ngoài trong quá trình hoạt động.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *