Vai diễn đầu đời của Đặng Luân: Kết hôn khi chưa kịp… hôn và mối duyên với Dương Tử

Chu Nhất Long tham gia phim song nam chủ, cùng Đặng Luân hội ngộ trong phim mới?

Nói đến tên Chu Nhất Long hiện đã không phải tên xa lạ, vào năm 2018 anh từng dựa vào bộ phim song nam chủ hợp tác với Bạch Vũ mà nổi tiếng, và gần đây có nhiều tin tức lan truyền ra Chu Nhất Long lần nữa xuất hiện thêm một phim song nam chủ diễn cặp với Đặng Luân. – Tiin.vn


Nguồn: Vn Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *