Trường Đại học Công nghệ Thông tin Gia Định TP. HCM


Chương trình

Chương trình đào tạo

Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản: Công cụ phân tích định lượng; Nguyên lý quản trị và kinh tế học cơ bản; Nguyên lý quản trị tài chính, ngân hàng, bảo hiểm rủi ro và đầu tư; Phương pháp định giá doanh nghiệp, trái phiếu, cổ phiếu, quản lý và phân tích danh mục đầu tư; Phương pháp thẩm định dự án đầu tư, thẩm định hồ sơ vay vốn, đánh giá các rủi ro tín dụng, Quy trình tín dụng và quản lý tín dụng; Các nghiệp vụ ngân hàng khác như bảo lãnh, chiết khấu, bao thanh toán, cho thuê tài chính.

– Kiến thức đại cương: Tin học: Tin học đại cương, MS Word, MS Excel, MS Access,Phần mềm kế toán…Anh văn: Chương trình tiếng Anh giao tiếp quốc tế (EGC) giảng dạy bốn kỹ năng nghe, nói, đọc,viết trong môi trường làm việc quốc tế.

– Kiến thức, kỹ năng khác: Tư duy phản biện, Kỹ năng giao tiếp, Luật kinh tế, Quản trị học, Marketing…

– Kiến thức chung ngành chính: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính quốc tế, Phương pháp định lượng trong tài chính, Phân tích báo cáo tài chính, Quản trị danh mục đầu tư, Quản trị tài chính, Tái cấu trúc và định giá doanh nghiệp, Các công cụ tài chính phái sinh, Rủi ro thông tin và bảo hiểm.

– Kiến thức chuyên ngành:

  • Chuyên ngành Tài chính: Các mô hình tài chính, Quản trị dự án đầu tư, Tài chính doanh nghiệp nâng cao, Thị trường chứng khoán
  • Chuyên ngành Kinh doanh ngân hàng: Ngân hàng bán lẻ, Thanh toán quốc tế, Tín dụng ngân hàng, Quản trị tài sản nợ, tài sản có.

Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí công việc: Chuyên viên môi giới chứng khoán; Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp; Chuyên viên tín dụng ngân hàng; Chuyên viên kinh doanh ngoại hối; Chuyên viên kiểm soát nội bộ; Chuyên viên thanh toán quốc tế; Chuyên viên phân tích rủi ro tín dụng…


Nguồn: edu2review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *