Trường Cao Đẳng Thương Mại và Du Lịch Hà Nội

Đã học khoá học: Quản trị Du lịch và Lữ hành tại đây.

Ưu điểm

Ngành học được chia rất rõ ràng và bám sát chuyên ngành. Môi trường học thân thiện, chủ yếu là các bạn xa nhà nên tình cảm rất gắn kết, giúp đỡ nhau. Giảng viên tận tình. Linh hoạt trong giảng dạy.

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vẫn chưa đáp ứng các nhu cầu của buổi học. Học phí cao, bãi giữ xe ít chỗ, sức chứa thang máy ít.

Trải nghiệm và lời khuyên

Đây là môi trường tự học là chính, ở trên lớp học không quá nặng, nhưng đòi hỏi tham gia nhiều hoạt động để có thêm nhiều mối quan hệ hỗ trợ tích cực trong việc học tập cũng như phát triển kĩ năng mềm của bản thân.


Nguồn: edu2review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *