Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Nha Trang


Chương trình

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo giáo viên âm nhạc có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe để đảm bảo thực hiện tốt chương trình giáo dục âm nhạc Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS); có khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của cấp học, có kĩ năng tự bồi dưỡng.

Về kiến thức
* Phân tích được:

* Trình bày được:
Kiến thức lý luận cơ bản về công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác đội, sao nhi đồng;
Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, đường lối lãnh đạo của Đảng CSVN, tư tưởng Hồ Chí Minh; các kiến thức xã hội, nhân văn liên quan đến hoạt động nghề nghiệp.

Về kỹ năng

 • Thu thập, xử lý và sử dụng được thông tin về đối tượng người học và môi trường giáo dục vào hoạt động dạy học, giáo dục.
 • Xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá, điều chỉnh và phát triển được kế hoạch giáo dục, dạy học âm nhạc bậc tiểu học, THCS theo hướng phát triển năng lực người học, đảm bảo tính phù hợp, khả thi.
 • Thực hiện thành thạo các kỹ năng cơ bản về đàn, hát, xướng âm, dàn dựng phục vụ dạy học âm nhạc ở trường Tiểu học, THCS và trong sinh hoạt văn hóa- văn nghệ cộng đồng.
 • Thực hiện được công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác Đội, Sao nhi đồng ở tiểu học, THCS
 • Phối hợp được với gia đình, cộng đồng trong tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường
 • Xây dựng, quản lý và sử dụng được hồ sơ dạy học, giáo dục học sinh tiểu học, THCS
 • Xây dựng, thực hiện và điều chỉnh được kế hoạch tự học, tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội
 • Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục Tiểu học và THCS.
 • Trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3 (B1) khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng ở Việt Nam
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT – BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về khả năng công tác

 • Giảng dạy âm nhạc tại trường Tiểu học và THCS.
 • Phụ trách công tác Đoàn, Đội, Sao nhi đồng, các hoạt động ngoại khóa về âm nhạc ở trường Tiểu học và THCS
 • Tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ quần chúng tại các nhà văn hóa và cộng đồng

Thời gian đào tạo: 2 đến 3 năm
Khối lượng kiến thức toàn khoá: 100 tín chỉ – 1905 tiết (không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – An ninh)
Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Có năng khiếu âm nhạc


Nguồn: edu2review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *