Trường Cao đẳng Phát Thanh – Truyền Hình II


Chương trình

Thời gian đào tạo: 2 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo sinh viên trở thành kỹ sư thực hành ngành Tin học ứng dụng, có trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành chuyên nghiệp, có năng lực phát triển và khả năng tiếp cận kịp thời với sự phát triển của tin học nói chung và tin học truyền thông đa phương tiện nói riêng.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

Nắm vững một cách có hệ thống kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, có trình độ anh văn cơ bản, anh văn chuyên ngành Tin học truyền thông đa phương tiện. Bên cạnh đó sinh viên cũng cần nắm bắt một số kiến thức về khoa học xã hội như pháp luật đại cương, vai trò của hệ thống phát thanh truyền hình và nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực trong lĩnh vực phát thanh truyền hình.

Hiểu và trình bày được quy trình sản xuất chương trình phát thanh, quy trình sản xuất chương trình truyền hình.

Về kỹ năng

  • Khai thác sử dụng các phần mềm biên tập âm thanh, hình ảnh trong công tác sản xuất chương trình phát thanh, chương trình truyền hình.
  • Nắm vững kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin, các phần mềm thiết kế như: kỹ thuật lập trình, cơ sở dữ liệu, Photoshop, Illustrator, đồ họa 3D, thiết kế lập trình web,…
  • Khai thác, sử dụng và vận hành các thiết bị quay camera.
  • Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.
  • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp và được công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành ngành Tin học ứng dụng, sinh viên có khả năng làm việc tại các đài phát thanh truyền hình, các công ty truyền thông, công ty phần mềm, các công ty lắp ráp và phân phối thiết bị tin học; quản trị mạng tại các công ty và xí nghiệp; giảng dạy tin học,…


Nguồn: edu2review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *