Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành xây dựng (tải trọng)

Damper – Cánh điều chỉnh:
Cánh điều chỉnh lượng gió trong quạt gió, có thể đóng hay mở nhờ bộ móc khoá cáp

Dead Load – Tải trọng tĩnh:

Trọng lượng của kết cấu nhà tiền chế, bao gồm mọi thành phần của nó như khung, sàn, cấu kiện phụ, tấm phủ, bulông v.v.

Design Codes – Quy phạm thiết kế:

Các Quy phạm lập bởi các cơ quan được thừa nhận, quy định các tải trọng thiết kế, phương pháp , chi tiết cấu tạo cho các kết cấu . Ví dụ của MBMA, AISC, AISI, AWS, v.v.

Diagonal Bracing – Thanh giằng / dây cáp giằng:

Thanh thép tròn và dây cáp đặt theo đường chéo trên mái và tường để truyền tải trọng gió xuống móng và để ổn định cho nhà.

Door Guide – Đường dẫn của cửa:

Đường dẫn bằng thép góc, thép máng hay có hình đặc thù để giữ cánh cửa hay tường màn trong lúc đóng mở.

Door Stopper – Cái chặn cửa:

Một móc bắt bulông vào thanh đứng của cửa để ngăn không cho mở quá giới hạn.

Double Channel – Thép C kép: Hai thép C đặt cho bụng sát nhau, bắt bulông với nhau. Minh hoạ:

Double Faced Tape – Băng dính hai mặt:

Dùng để cố định chất cách nhiệt sợi thuỷ tinh

Downspout – ống đứng:

Đoạn ống kim loại mỏng tạo hình nguội, dùng để dẫn nước từ máng mái nhà xuống đất hoặc hệ thống thoát nước mưa. Minh hoạ:

Downspout Elbow/Shoe – Khuỷu ống đứng: Đoạn ống kim loại mỏng tạo hình nguội hợp với hình của ống đứng, lắp vào đầu dưới của ống đứng và uốn cong để hướng nước chảy ra khỏi tường . Minh hoạ:

Downspout Straps – Móc liên

kết ống đứng:

Móc kim loại dùng để giữ ống đứng vào tường bên.Minh hoạ:

Eave – Đỉnh tường , Mép mái:

Đường thẳng dọc theo tường bên, tạo nên bởi giao tuyến của các mặt trong của mái và của các tấm tường bên.

Eave Gutter – Máng nước biên:

Máng nước ở mép mái nhà

Eave Height – Chiều cao đến đỉnh tường , độ cao mép mái :

Kích thước thẳng đứng từ mặt nền hoàn thiện đến đỉnh tường. Minh hoạ:

Eave Strut – Thanh chống đỉnh tường:

Cấu kiện ở đỉnh tường để đỡ mái và liên kết vào các tấm tườngMinh hoạ:

Eave Strut Clip – Liên kết thanh chống đỉnh tường:

Bản liên kết cho thanh chống đỉnh tường. Minh hoạ:
Eave Trim/Flashing – Diềm đỉnh tường, Tấm chắn nước đỉnh tường:

Tấm bít bằng kim loại để che công trình được kín mưa gió tại chỗ mép mái, giữa máng đỉnh tường và các tấm tường .

Edge Distance – Khoảng cách đến mép:

Khoảng cách vuông góc giữa mép bản thép và tim lỗ bulông. Minh hoạ

Elevation – Độ cao:

a) Độ cao: Khoảng cách bên trên hoặc bên dưới một mốc chuẩn quy định .
b) Mặt nhìn đứng : Thuật ngữ kĩ thuật chỉ mặt nhìn theo cạnh đứng của công trình .
End Bay – Gian ngoài cùng, gian biên:

Gian đầu tiên hay cuối cùng của nhà, khác với gian trong. Đó là khoảng cách giữa mặt ngoài của cánh ngoài của cột tường hồi và đường tim của cột đầu tiên bên trong.

End Framing – Kết cấu tại tường hồi:

Hệ khung đặt tại tường hồi của nhà, chịu tải trọng tác dụng lên một phần của gian biên.

End Lap – Chỗ phủ mép:

Nói về chỗ phủ bên trên xà gồ của một tấm mái phủ trùm lên tấm bên dưới nó. Minh hoạ:

End Lap Mastic – Mattit chỗ phủ mép:

Chất bít dưới dạng cuộn dùng để bít các mép phủ của tấm mái để chống mưa nắng. Còn gọi là Matít cuộn. Minh hoạ:
End Plate – Bản đầu mút:

Bản hàn vào đầu mút của một cấu kiện.

Endwall – Tường hồi:

Thuật ngữ chỉ toàn bộ kết cấu của hồi nhà. Xem Tường hồi kiểu hệ dầm cột (Post-and-Beam endwall)hay Khung cứng tường hồi (Rigid Framde Endwall). Minh hoạ:
Endwall Post/Column – Cột hồi:

Cấu kiện thẳng đứng ở tường hồi để đỡ dầm tường và kèo hồi.

Endwall Rafter – Kèo tường hồi:

Thường là thanh thép dập nguội chữ C tựa trên các cột hồi của hệ dầm cột tường hồi. Thanh kèo tường hồi cũng có thể là tổ hợp nếu cần thiết để chịu tải trọng

Endwall Roof Extension – Mái vươn tường hồi:

Mái vươn hẫng ra ngoài tường hồi.

Erection – Lắp dựng:

Việc lắp ghép trên công trường các bộ phận tiền chế để tạo nên kết cấu hoàn chỉnh.

Erection Drawings – Bản vẽ lắp dựng:

Bản vẽ và các chỉ dẫn lắp dựng cho biết chi tiết mọi bộ phận riêng lẻ để có thể dựng và lắp đặt đúng đắn mọi bộ phận của hệ thống nhà kim loại cung cấp bởi người bán.

Expansion Joint – Khe co dãn:

Khe nối kín nước chạy ngang bề rộng của nhà, cho phép dãn nở và co rút.

Exterior Mounted – Lắp phía ngoài:

Hệ thống dầm được lắp bên ngoài cột và tựa vào cánh ngoài của cột. Còn gọi là Lắp phía ngoài (By-pass mounted). Minh hoạ:

Eye Bolt – Bulông vòng khuyên:

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *