Thủ tục đăng ký tạm trú dài hạn KT3

Luật sư tư vấn:

Khoản 4, Điều 30 Luật cư trú năm 2006 quy định: ”Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa là hai mươi bốn tháng. Trong thời hạn ba mươi ngày trước ngày hết thời hạn tạm trú, công dân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú để làm thủ tục gia hạn.”

Theo quy định trên, ng­ười đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn và cấp sổ tạm trú KT3. 

Điều 23 Luật cư trú năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 về thay đổi nơi thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp như sau:

”1. Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì trong thời hạn mười hai tháng có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.

2. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện việc thay đổi nơi đăng ký thường trú.”

Nếu bạn thay đổi chỗ ở, thì bạn sẽ thực hiện thủ tục đăng ký thường trú tại nơi ở mới. Tuy nhiên bạn phải đáp ứng được điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh theo quy định tại Điều 19 Luật cư trú 2006 : “Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.”

Thủ tục đăng ký thường trú được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Luật cư trú năm 2006 như sau:

+) Hồ sơ bao gồm:

– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu

>&gt Xem thêm:  Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là gì ? Quy định về Viện trưởng VKSND tối cao

– Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 Luật cư trú năm 2006

– Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh ở nhờ tại nhà em vợ, được đồng ý cho ở nhờ bằng văn bản của người cho ở nhờ. 

+) Thẩm quyền: Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

+) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Luật Minh Khuê biên tập

>&gt Xem thêm:  Viện kiểm sát nhân dân tối cao là gì ? Cơ cấu tổ chức của viện kiểm sát nhân dân ?

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *