Thị trường nội tệ liên ngân hàng là gì ? Quy định về thị trường nội tệ liên ngân hàng

Thị trường nội tệ liên ngân hàng là nơi cung ứng các khoản vay ngắn hạn bằng đồng nội tệ giữa các ngân hàng thành viên.

Ở các nước, loại thị trường này được tổ chức nhằm liên kết giữa các ngân hàng là thành viên của thị trường trong kinh doanh nội tệ nhằm giải quyết “cung – cầu” vốn có tính tạm thời. Ở Việt Nam, thị trường nội tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức và điều hành, được chính thức hoạt động theo Quyết định số 132/QĐ-NH14 năm 1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Thành viên của thị trường này là các ngân hàng hoặc chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, được tham gia thị trường với tư cách thành viên theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa là cơ quan tổ chức, điều hành thị trường vừa là thành viên thực hiện các giao dịch như các thành viên khác. Trên thị trường nội tệ liên ngân hàng, thực hiện hai loại cho vay: khoản vay để bù đắp khoản nợ vay Ngân hàng Nhà nước do thiếu hụt trong thanh toán bù trừ, khoản vay để mở rộng tín dụng ngắn hạn.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *