Tên gọi của pháp nhân là gì ? Quy định về tên gọi của pháp nhân

Tên gọi của pháp nhân là danh từ để cá thể hóa pháp nhân.

Tên gọi của pháp nhân thể hiện khái quát loại hình tổ chức và hoạt động của pháp nhân. Tên gọi của pháp nhân có thể kèm theo tên cơ quan quản lí cấp trên của pháp nhân và là tên chính thức để pháp nhân tham gia vào các quan hệ pháp luật. Tên gọi của pháp nhân là cơ sở để phân biệt pháp nhân này với pháp nhân, tổ chức khác.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *