Rừng phòng hộ là gì ? Quy định pháp luật về rừng phòng hộ

Rừng phòng hộ là rừng được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ mỗi trường sinh thái.

Tùy theo tính năng của rừng, rừng phòng hộ được chia thành các loại sau đây:

1) Rừng phòng hộ đầu nguồn: có tác dụng điều tiết nguồn nước để hạn chế lũ lụt, cung cấp nước cho các dòng chảy và hồ trong mùa khô, hạn chế xói mòn, bảo vệ đất, hạn chế bồi lấp các lòng sông, hổ… Rừng phòng hộ đầu nguồn thường có ở thượng nguồn các dòng sông;

2) Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay: có tác dụng ngăn cần các tác hại do gió, bão; chắn cát di động để bảo vệ xóm làng, đồng ruộng, đường giao thông… cải tạo bãi cát thành đất canh tác. Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay thường tập trung chủ yếu ở ven biển;

3) Rừng phòng hộ chắn sóng, lấn Biển: rừng có tác dụng ngăn sóng để bảo vệ các công trình ven biển, cố định bùn cát lắng đọng để hình thành đất mới. Rừng phòng hộ chắn sóng lấn biển thường mọc tự nhiên hoặc được gây trồng ở cửa các dòng sông;

4) Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái: rừng được gây trồng xung quanh các điểm dân cư, các khu công nghiệp, các đô thị với chức năng điều hòa khí hậu bảo vệ môi trường sinh thái trong các khu vực đó.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *