Phê chuẩn là gì ? Khái niệm phê chuẩn được hiểu như thế nào ?

Phê chuẩn là xét duyệt để cho phép sử dụng hoặc thực hiện một văn bản, công việc, vấn đề hay lĩnh vực nào đó.

Phê chuẩn cũng có thể được hiểu là Chuẩn y một điều ước quốc tế đã được kí kết, xác nhận và cam kết về mặt quốc tế là điều ước quốc tế đó chính thức có hiệu lực đối với nước mình.

Việc phê chuẩn điều ước quốc tế do các bên kí kết điều ước tự thoả thuận với nhau. Điều ước quốc tế phải được phê chuẩn thường là điều ước quốc tế liên quan đến các vấn đề hoà bình, an ninh, biên giới, lãnh thổ, chủ quyền quốc gia. Sau khi phê chuẩn, điều ước quốc tế bắt đầu có hiệu lực đối với nước phê chuẩn (Xt. Phê chuẩn điều ước quốc tề).

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *