Phân biệt xóa tên Đảng viên và khai trừ Đảng viên ? Những điều Đảng viên không được làm ?

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo Điều 8, Quy định 29 QĐ-TW thi hành điều lệ Đảng 2016 quy định về xóa tên đảng viên như sau:

Điều 8: Xóa tên đảng viên và giải quyết khiếu nại về xóa tên đảng viên

8.1- Xóa tên đảng viên

Chi bộ xem xét, đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên đối với các trường hợp sau: đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự hủy thẻ đảng viên; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ; đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên; đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị….”

Các trường hợp áp dụng hình thức khai trừ đảng viên được quy định tại Quy định 102/QĐ-TW ban hành ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm.

Theo như Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thì khai trừ khỏi Đảng là một trong các hình thức kỷ luật đối với Đảng viên có vi phạm, trong khi xóa tên trong danh sách Đảng viên chỉ là một thình thức xử lý, không thuộc một trong các hình thức kỷ luật theo Điều lệ Đảng. Về cơ bản, các trường hợp bị xóa tên Đảng viên được quy định ít hơn so với hình thức khai trừ. Đảng viên vi phạm mà gây hậu quả nghiêm trọng trong một trong các lĩnh vực sau sẽ bị xử lý kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng:

– Vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ;

– Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ;

– Vi phạm các quy định về bầu cử;

– Vi phạm về tuyên truyền, phát ngôn;

– Vi phạm trong công tác tổ chức, cán bộ;

– Vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước;

– Vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm;

– Vi phạm hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán;

– Vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

– Vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

– Vi phạm các quy định trong đầu tư, xây dựng;

– Vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

– Vi phạm trong quản lý, sử dụng các loại quỹ hỗ trợ, tài trợ, nhân đạo, từ thiện;

– Vi phạm trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội;

– Vi phạm quy định về đất đai, nhà ở;

– Vi phạm về quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ;

– Vi phạm quy định về lập hội và hoạt động của hội; biểu tình, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự;

– Vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình;

– Vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài;

– Vi phạm quy định về quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài;

– Vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình;

– Vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp trong ngành Y tế;

– Vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành;

– Vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ;

– Vi phạm về tệ nạn xã hội;

– Vi phạm về bạo lực gia đình;

– Vi phạm về đạo đức, nếp sống văn minh;

– Vi phạm về tín ngưỡng, tôn giáo.

Việc kết nạp lại vào Đảng được quy định tại Điều 4 Quy định 29/QĐ-TW thi hành điều lệ Đảng 2016 như sau:

“Điều 4: Giới thiệu và kết nạp người vào Đảng

3.5- Về kết nạp lại người vào Đảng

3.5.1- Người được xét kết nạp lại phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng.

b) Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xóa án tích), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp ủy có thẩm quyền (huyện ủy và tương đương) xem xét, quyết định.

c) Thực hiện đúng các thủ tục nêu ở các Khoản 1, 2, 3 Điều 4 Điều lệ Đảng.

3.5.2- Đối tượng không xem xét kết nạp lại.

Không xem xét, kết nạp lại những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do: Tự bỏ sinh hoạt đảng; làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn); gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng; bị kết án vì tội tham nhũng; bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên.

3.5.3- Chỉ kết nạp lại một lần.

3.5.4- Những đảng viên được kết nạp lại phải trải qua thời gian dự bị.”

Như vậy dù là Đảng viên bị áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ hay hình thức xử lý xóa tên thì đều có thể được kết nạp lại nếu có thời gian phấn đấu, sửa chữa tốt. Và thời gian để được kết nạp lại là ít nhất sau 36 tháng kể từ ngày ra khỏi Đảng riêng đối với trường hợp vi phạm hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xóa án tích mới có thể được kết nạp lại.

Tuy nhiên cần lưu ý trong trường hợp người bị xóa tên khỏi danh sách Đảng viên vì lý do tự bỏ sinh hoạt đảng thì sẽ không được xem xét kết nạp lại.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *