Niêm yết chứng khoán là gì ? Quy định về niêm yết chứng khoán

Niêm yết chứng khoán là công bố chứng khoán đủ tiêu chuẩn được tiền dịch tại thị trường giao dịch tập trung.

Niêm yết chứng khoán là cơ sở cho việc Đụ hiện các giao dịch chứng khoán tại thị trường đïng dịch tập trung. Tổ chức phát hành có chứng khoán được niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán (sở giao dịch chứng khoán) gọi là tổ chức niêm yết. Theo quy định của pháp luật, chứng khoán phải thỏa mãn các điều kiện quy định mới được trung tâm giao dịch chứng khoán (sở giao dịch chứng khoán) cho phép niêm yết. Về thực chất, việc đặt ra điều kiện niêm yết chứng khoán lạ biện pháp tuyển chọn chứng khoán để đưa vào giao dịch trên thị trường giao dịch tập trung nhằm bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và sự ổn định của thị trường.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *