Nguyên thủ quốc gia là gì ? Khái niệm nguyên thủ quốc gia được hiểu như thế nào ?

Nguyên thủ quốc gia là người đứng đầu nhà nước, thay mặt cho đất nước về đối nội và đối ngoại.

Nguyên thủ quốc gia thường được coi là công dân số một của đất nước. Ở các nước khác nhau, nguyên thủ quốc gia có thể là Chủ tịch nước, Tổng thống, Quốc vương, Vua, Nữ hoàng… Nguyên thủ quốc gia theo tiếng Anh là President, tiếng Pháp là Président.

Ở Việt Nam, nguyên thủ quốc gia là Chủ tịch nước. Theo Hiến pháp năm 1980, nguyên thủ quốc gia là nguyên thủ tập thể – đó là Hội đồng nhà nước.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *