Nguyen Thanh Lam – BoiDapChay.com


1 Bài viết

Thạc sỹ kiến trúc, Healthy Coach, vdv Ultra, VĐV 3 môn phối hợp 140.6. Thành tích cá nhân: Top 2 Vietnamese Ironman 70.3 (2016), Top6 VMM cự ly 70km (2016), VMM 100km Finisher (2017), Top4 VJM cự ly 70km (2018)

Nguồn: Bơi Đạp Chạy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *