Nghị viện là gì ? Khái niệm nghị viện được hiểu như thế nào ?

Nghị viện là cơ quan đại diện cao nhất của các tầng lớp dân cư trong xã hội, được lập ra bằng bầu cử, có chức năng chủ yếu là lập pháp.

Nghị viện của các nước trên thế giới có thể có một viện hoặc hai viện. Các nước có chế độ một viện như Hi Lạp, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Bồ Đào Nha… Các nước có chế độ hai viện như Anh, Pháp, Mĩ, Nhật, Italia, Đức…

Chế độ hai viện trước hết tổn tại ở các nhà nước liên bang, ở những nước này Thượng nghị viện đại diện cho các bang. Các lãnh địa, các bang, các lãnh đia dù lớn hay nhỏ đều có số thượng nghị sĩ như nhau mà không lấy theo tỈ lệ dân số như Thượng viện Mĩ gồm đại diện của các bang và . mỗi bang, dân số đông hay ít vẫn được bầu 2 thượng nghị sĩ. Ở các nhà nước đơn nhất, Thượng nghị viện đại diện cho các đơn vị hành chính lãnh thổ (Pháp) hoặc đại diện cho tầng lớp quý tộc trong xã hội (Anh).

Hạ nghị viện đại diện cho các tầng lớp dân cư trong xã hội và bầu theo tỈ lệ dân số. Theo đó, đơn vị bầu cử có số dân lớn được bầu nhiều đại biểu, đơn vị có số dân ít hơn chỉ được ít đại biểu. Quyển hạn, nhiệm vụ của hai viện thường khác nhau, nhưng trong lĩnh vực lập pháp, ở hầu hết các nước thẩm quyền của hai viện như nhau, song cũng có nước thì Hạ nghị viện có ưu thế hơn. Khi có sự bất đồng giữa Thượng viện và Hạ viện, quyền quyết định cuối cùng lại thuộc về Hạ viện.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *