Mua xe trả góp có được bán cho người khác ?

Trả lời:

Thủ tục, hồ sơ sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác

Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định về đăng ký xe thì thủ tục, hồ sơ sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác được thực hiện như sau:

2. Đăng ký sang tên:

a) Tổ chức, cá nhân bán, điều chuyển, cho, tặng, phân bổ hoặc thừa kế xe: Khai báo và nộp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này;

b) Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe thực hiện thu hồi đăng ký, biển số xe trên hệ thống đăng ký xe, cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe và cấp biển số tạm thời;

c) Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, phân bổ hoặc được thừa kế xe liên hệ với cơ quan đăng ký xe nơi cư trú: Nộp giấy tờ theo quy định tại Điều 7; khoản 2, khoản 3 Điều 8, giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (không áp dụng trường hợp sang tên ngay trong cùng tỉnh sau khi hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu xe) và xuất trình giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư này để làm thủ tục đăng ký sang tên. Trình tự cấp biển số thực hiện theo quy định tại điểm b, điểm đ (đối với ô tô sang tên trong cùng tỉnh, mô tô sang tên trong cùng điểm đăng ký) và điểm b, điểm c điểm d, điểm đ khoản 1 Điều này (đối với sang tên khác tỉnh).

Như vậy thủ tục sang tên xe khác tỉnh gồm những bước sau:

– Bên bán, tặng cho xe có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục khai báo và nộp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu

– Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe thực hiện việc thu hồi đăng ký, biển số xe trên hệ thống đăng ký xe, cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe và cấp biển số tạm thời

– Bên mua, được tặng cho liên hệ với cơ quan đăng ký xe nơi cư trú, nộp Giấy khai đăng ký xe, giấy tờ chuyển quyền sở hữu (hợp đồng mua bán, tặng cho có công chứng hoặc chứng thực, hoá đơn, chứng từ,…), giấy tờ thu lệ phí trước bạ, xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu của chủ xe.

Đối với thủ tục đổi biển số xe, bạn cần tiến hành các thủ tục sau:

– Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ và thực tế xe đầy đủ đúng quy định;

– Hướng dẫn chủ xe bấm chọn biển số trên hệ thống đăng ký xe;

– Chủ xe nhận giấy hẹn trả giấy chứng nhận đăng ký xe, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số;

– Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định tại Điều 4 Thông tư 28/2020/TT-BCA (trong thời hạn 1 đến 2 ngày làm việc).

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *