Minh Thành – BoiDapChay.com


1 Bài viết

Thành viên gạo cội của nhóm đạp xe Tour de 69. Bén duyên với môn chạy bộ gần đây, Minh Thành đã sớm gặt hái được nhiều thành tích khủng : HM-1:35:50, FM-3:31:01

Nguồn: Bơi Đạp Chạy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *