Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất năm 2021 ? Phụ lục hợp đồng có cần công chứng hay không ?

Trả lời:

Kính thưa quý khách hàng! Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được yêu cầu của quý khách liên quan đến nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Điều 403 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

Điều 403. Phụ lục hợp đồng

1. Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

2. Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.”

Theo quy định này, hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số Điều khoản của hợp đồng hoặc quy định những điều khoản khác nếu hai bên có thỏa thuận. Qua việc nghiên cứu hợp đồng của Qúy khách. Luật Minh Khuê đưa ra phụ lục hợp đồng chỉnh sửa, sửa đổi để quý khách tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…..tháng……năm 20…

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ vào sự thỏa thuận, mong muốn của bên thuê và bên cho thuê;

Chúng tôi:

BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG: (Sau đây gọi tắt là bên A):

ÔNG:………………………………………………………

Ngày sinh: :………………………………………………

Số chứng minh thư : ………………….. cấp ngày 24/12/2015, tại Công an TP Hà nội

Địa chỉ thường trú: phường A, Quận B, TP Hà nội

Điện thoại: ………………………………………………..

Là chủ sở hữu nhà xưởng, chủ sử dụng đất đối với diện tích 1400 m2 tại địa chỉ: tổ 10 đường Phạm Văn Đồng, phường X, thành phố Y, tỉnh H theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất số …….. được cấp ngày 20/01/2020 ( sau đây gọi là ‘Nhà xưởng’’)

Và một bên là BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG: (Sau đây gọi tắt là bên B):

CÔNG TY TNHH…………………………………………

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………….. Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Mã số thuế: 2500xxxxxx

Người đại diện theo pháp luật: Bà NGHUYỄN X; Chức vụ: Tổng giám đốc

Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên thống nhất đồng ý ký phụ lục hợp đồng thuê nhà xưởng. Phụ lục hợp đồng này sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng thuê nhà xưởng giữa ông ABC và Công ty TNHH CDF ngày 05 tháng 9 năm 2020 (Sau đây gọi là Hợp đồng) như sau:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 của Hợp đồng như sau:

Từ: “Giá thuê nhà xưởng hàng tháng là: 93.000.000VNĐ/tháng (tương đương với 4.000 USD/tháng tính theo tỷ giá 1USD = 23.270VNĐ của ngân hàng Vietcombank ngày 03/09/2020)”

Thành: “Giá thuê nhà xưởng hàng tháng là: 60.000.000VNĐ/tháng (tương đương với 2.578 USD/tháng tính theo tỷ giá 1USD = 23.270VNĐ của ngân hàng Vietcombank ngày 03/09/2020)”

Lý do thay đổi: Do dịch bệnh Covid-19 diễn ra nên để hỗ trợ cho bên B, bên A đồng ý giảm giá thuê.

Điều 2. Sửa đổi khoản 5 Điều 2 của hợp đồng như sau:

Từ: “Lần đầu tiên thanh toán 13 tháng: bao gồm 01 tháng tiền cọc và 12 tháng tiền thuê. Tổng số tiền là: 1.209.000.000VND (tương đương với 52.000USD).

Thanh toán tiếp theo cần thanh toán trước ngày 30-9 2021 với số tiền 12 tháng tiên thuê là: 1.116.000.000VND (tương đương với 50.000USD)

Thành:

“ – Lần đầu tiên thanh toán 13 tháng: bao gồm 01 tháng tiền cọc và 12 tháng tiền thuê. Tổng số tiền là: 780.000.000VND(tương đương với 35.000USD)

– Thanh toán tiếp theo cần thanh toán trước ngày 30-9 2021 với số tiền 12 tháng tiên thuê là: 720.000.000VND (tương đương với 31.000USD)

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 như sau:

Từ: “1. Trách nhiệm và quyền hạn của Bên A

 • Bên A cam kết trong vòng 1 tháng sau khi nhận được tiền của bên B cấp đẩy đủ các loại giấy phép để đảm bảo quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả. Nếu bên A không hoàn thiện được mọi thủ tục theo yêu cầu, bên A phải trả lại tiền thuê xưởng và bồi thường 01 tháng tiền thuê xưởng và toàn bộ tiền làm nội thất cho bên B.
 • Giao toàn bộ trang thiết bị hiện có tại nhà xưởng cũng như tòa nhà văn phòng cho bên B (có biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).
 • Đảm bảo bàn giao nhà xưởng cho bên B đúng hạn.
 • Bên A cam kết cấu trúc của nhà xưởng được xây dựng là chắc chắn, nếu trong quá trình sử dụng có xảy ra sự cố gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của Bên B, bên A sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường cho bên B. (trừ trường hợp bất khả kháng và lỗi do bên B gây ra)
 • Nếu bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 2 năm thì bên A phải bồi thường 03 tháng tiền thuê nhà xưởng và chi phí phát sinh của bên B chuyển xưởng.
 • Trong thời hạn thuê nếu nhà xưởng bị hư hỏng do nguyên nhân khách quan thì bên A chịu trách nhiệm sửa chữa cho bên B một cách nhanh nhất kể từ khi bên B thông báo cho bên A bằng văn bản. Nếu quá thời gian đã nêu trên mà bên A không sửa chữa cho bên B thì bên B sẽ thuê người sửa chữa, chi phí sửa chữa do bên A chi trả .
 • Trong thời hạn thuê nếu bên A vì vấn đề Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bên B thì bên A phải có trách nhiệm toàn bộ và bồi thường thiệt hại cho bên B
 • Chịu trách nhiệm về tất cả các khoản thuế (không bao gồm thuế VAT), nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến nhà xưởng và tiền thuê nhà xưởng thuộc trách nhiệm chủ sở hữu (nếu có).
 • Đảm bảo cho bên B có thể sử dụng ổn định nhà xưởng và tất cả diện tích thuê trong suốt thời hạn thuê.
 • Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên A không được bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê nhà xưởng tại hợp đồng này với bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự thỏa thuận của bên B.
 • Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa phần hư hỏng do lỗi của bên B gây ra
 • Không tăng giá thuê trước thời hạn mà không có sự đồng ý và thỏa thuận của bên B ngoài trường hợp quy định tại Điều 2 của hợp đồng này.
 • Lấy lại diện tích cho thuê khi thời hạn thuê đã hết hoặc bị chấm dứt hợp đồng.
 • Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà không phải bồi thường bất cứ khoản tiền nào nếu bên B có một trong các hành vi sau đây:

+) Bên B không trả tiền thuê theo thỏa thuận đã cam kết trong Hợp đồng này.

+) Bên B không sử dụng nhà xưởng theo đúng mục đích của pháp luật Việt Nam quy định.

Thành:

1. Trách nhiệm và quyền hạn của Bên A

 • Bên A có trách nhiệm hỗ trợ bên B để hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc sử dụng nhà xưởng hợp pháp như: Cung cấp thông tin, giấy tờ cần thiết để
 • cam kết trong vòng 1 tháng sau khi nhận được tiền của bên B cấp đẩy đủ các loại giấy phép để đảm bảo quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả. Nếu bên A không hoàn thiện được mọi thủ tục theo yêu cầu, bên A phải trả lại tiền thuê xưởng và bồi thường 01 tháng tiền thuê xưởng và toàn bộ tiền làm nội thất cho bên B.

Bên A tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả. Sau khi nhận mặt bằng, bên B có trách nhiệm quản lý và sử dụng đúng quy định pháp luật.

Giao toàn bộ trang thiết bị hiện có tại nhà xưởng cũng như tòa nhà văn phòng cho bên B (có biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm). Bên B nhận và sử dụng trang thiết bị và Tòa nhà văn phòng đúng mục đích. Trường hợp sử dụng sai mục đích và gây thiệt hại cho bên A, bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

– Đảm bảo bàn giao nhà xưởng cho bên B đúng hạn.

– Bên A cam kết cấu trúc của nhà xưởng được xây dựng là kiên cố, chắc chắn.

– Nếu bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 2 năm thì bên A phải bồi thường 03 tháng tiền thuê nhà xưởng và chi phí phát sinh của bên B chuyển xưởng. Trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng bên A buộc phải đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên B như: Dịch bệnh, thiên tại, động đất…

– Trong thời hạn thuê nếu nhà xưởng bị hư hỏng do nguyên nhân khách quan thì bên A chịu trách nhiệm sửa chữa cho bên B kể từ khi bên B thông báo cho bên A bằng văn bản.

 • Đảm bảo cho bên B có thể sử dụng ổn định nhà xưởng và tất cả diện tích thuê trong suốt thời hạn thuê.

– Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên A không được bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê nhà xưởng tại hợp đồng này với bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự thỏa thuận của bên B.

Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa phần hư hỏng do lỗi của bên B gây ra.

– Không tăng giá thuê trước thời hạn mà không có sự đồng ý và thỏa thuận của bên B ngoài trường hợp quy định tại Điều 2 của hợp đồng này.

– Lấy lại diện tích cho thuê khi thời hạn thuê đã hết hoặc bị chấm dứt hợp đồng.

+) Bên B không trả tiền thuê theo thỏa thuận đã cam kết trong Hợp đồng này.

+) Bên B không sử dụng nhà xưởng theo đúng mục đích của pháp luật Việt Nam quy định.

Điều 4: Các nội dung khác của Hợp đồng ngày 05/09/2020 giữ nguyên, không thay đổi. Nếu điều khoản trong phụ lục hợp đồng này trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi. Hai bên hoàn toàn chấp nhận sự sửa đổi đó.

Điều 5: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng thuê nhà xưởng mà hai bên đã ký kết ngày 05/09/2020.

Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục này .

Phụ lục Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi vềký phụ lục hợp đồng”. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và hồ sơ do quý khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để quý khách tham khảo. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp. Trân trọng cảm ơn!

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *