Mẫu giấy nghỉ phép

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy nghỉ phép ban hành thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

————————————————————————————————-

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:       /GNP- … (3)….

…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

 

GIẤY NGHỈ PHÉP

 

Xét Đơn xin nghỉ phép ngày…………………………………………………….. của ông (bà)        

…………………………….. (2) …………………… cấp cho:

Ông (bà):……………….. (5)  ………………………………………………………..

>&gt Xem thêm:  Mẫu đơn xin nghỉ phép

Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Nghỉ phép năm ………. trong thời gian: …………., kể từ ngày ………. đến hết ngày  
tại ……………………………………………… (6) ………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

 

Nơi nhận:
– …. (7)….;
– Lưu: VT, …. (8)….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Xác nhận của cơ quan (tổ chức) hoặc chính quyền địa phương nơi nghỉ phép

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy nghỉ phép.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy nghỉ phép.

(4) Địa danh

>&gt Xem thêm:  Giải quyết khiếu nại, khiếu tố – Nhìn từ thực tế

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được cấp giấy phép.

(6) Nơi nghỉ phép.

(7) Người được cấp giấy nghỉ phép.

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

 

>&gt Xem thêm:  Công an xã có quyền kiểm tra người đi xe máy không?

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *