Mẫu di chúc thừa kế tài sản, đất đai mới nhất năm 2020

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

——————————————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Hôm nay, ngày tháng năm 20….. tại trụ sở Văn phòng công chứng ………… thành phố Hà Nội, Trụ s: Số ……., đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. trước sự chứng kiến của Công chứng viên Nguyễn Văn A và hai người làm chứng có tên dưới đây:

Người làm chứng thứ nhất: Bà , sinh năm 19, CMND số 0 do Công an Hà Nội cấp ngày , hộ khẩu thường trú tại: , phố , phường , quận , thành phố Hà Nội.

Người làm chứng thứ hai: Bà , sinh năm 19, CMND số do Công an Hà Nội cấp ngày , hộ khẩu thường trú tại: Số nhà , phố , phường , quận , thành phố Hà Nội.

Tôi là , sinh năm 19 có hộ khẩu thường trú tại: Số , phường , quận , Hà Nội. Tôi đã ở vào tuổi nhưng sức khoẻ vẫn bình thường, tinh thần vẫn minh mẫn. Tuy nhiên, ở vào tuổi của tôi, chỉ có thể biết được “bệnh”, chứ không thể biết được “mệnh” của mình. Vì vậy, tôi lập sẵn Bản di chúc này, phòng khi tôi qua đời, căn dặn đôi điều để vợ, con và các cháu thực hiện.

Tôi và vợ tôi là bà , sinh năm 19 (đã mất năm 19), sinh được người con. Con thứ nhất là , sinh năm 19 .Con thứ hai là , sinh năm 19 Sau khi vợ tôi là bà qua đời tôi đã kết hôn với bà . Tôi và bà không có con chung, lấy nhau để nương tựa lúc tuổi già.

Quá trình chung sống tôi với bà .. có tạo lập được một ngôi nhà tại: Số , phố , quận , thành phố Hà Nội, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà số , hồ sơ gốc số do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày mang tên cả tôi và bà . Hiện nay tôi, bà và đang cùng chung sống trong ngôi nhà này.

Nếu mai này tôi qua đời, ngôi nhà này là tài sản chung của tôi với bà sẽ do bà tiếp tục quản lý, sử dụng và cho được ở cùng đến hết đời, vợ và con tôi không được quyền bán nhà. Nếu sau này bà cũng qua đời, thì con gái tôi và các con của bà mới được quyền bán nhà, để phân chia di sản chung của tôi với bà . Toàn bộ giá trị phần ngôi nhà là di sản của tôi, con tôi là sinh năm 19 , CMND số cấp tại Hà Nội ngày sẽ đư­ợc hư­ởng, để dùng vào việc hương hoả, thờ cúng cha mẹ.

Di chúc này có hiệu lực về phân chia thừa kế tài sản khi tôi đã qua đời, tôi mong vợ, con và cháu thực hiện đúng ý nguyện của tôi.

Bản di chúc này do tôi tuyên bố nội dung và nhờ ông Công chứng viên ghi chép lại. Ông Công chứng viên đã ghi chép lại và in ra bằng máy tính. Sau khi tự mình đọc lại toàn văn Di chúc, tôi công nhận đã hiểu rõ nội dung Di chúc; công nhận bản Di chúc được ghi chép lại chính xác, rõ ràng, đầy đủ và đúng ý nguyện của tôi. Tôi ký tên và điểm chỉ ngón trỏ bàn tay phải dưới đây để làm bằng chứng.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(ký tên)

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG

NGƯỜI LÀM CHỨNG THỨ NHẤT:

NGƯỜI LÀM CHỨNG THỨ HAI:

CHỨNG NHẬN CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, vào hồi giờ phút, ngày tháng năm Hai ngàn ….. (//20….) tại trụ sở Văn phòng công chứng ……………. thành phố Hà Nội, địa chỉ: Số ……….., đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tôi, Nguyễn Văn A– Công chứng viên Văn phòng Công chứng ………… thành phố Hà Nội ký tên dưới đây,

Công chứng:

Ông (người có tên, CMND và địa chỉ ghi ở trên) đã tự nguyện lập Bản di chúc này.

Chứng kiến việc lập Di chúc của hai ông bà là các bà: (những người có CMND, địa chỉ nêu ở phần trên của di chúc).

Trước mặt tôi, ông đã tuyên bố toàn bộ nội dung Di chúc và nhờ tôi ghi chép lại. Tôi đã ghi chép lại nội dung Di chúc và in ra bằng máy tính. Sau khi tự đọc lại và nghe người làm chứng đã đọc lại toàn văn Bản di chúc, ông công nhận Bản di chúc đã ghi chép hoàn toàn đầy đủ, chính xác, đúng với ý nguyện của ông.

Ông đã tự tay ký và điểm chỉ vào từng trang của Bản di chúc trước sự chứng kiến của tôi.

Theo sự nhận biết của tôi vào thời điểm lập và ký Bản di chúc này, ông có hành vi năng lực dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật.

Các ông, bà: đã ký vào Bản di chúc với tư cách của người làm chứng.

Bản di chúc này có 04 trang và được lập thành 02 bản chính (lưu tại Phòng Công chứng Gia Khánh thành phố Hà Nội 01 bản).

SỐ CÔNG CHỨNG: /DC, QUYỂN SỐ: 01/TP/CC-SCC/HĐGD

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *