Ly thân là gì ? Quy định pháp luật về ly thân ?

Ly thân là việc vợ chồng chấm dứt nghĩa vụ sống chung với nhau trong khi quan hệ hôn nhân chưa hoặc không chấm dứt.

Vấn đề li thân xâm nhập vào Việt Nam theo Bộ dân luật giản yếu tại miền Nam (còn gọi là Bộ luật dân sự Nam Kỳ năm 1883). Đây là văn bản pháp luật được soạn thảo theo tinh thần của Bộ luật dân sự Pháp. Theo Bộ luật dân sự Pháp thì chế định li thân là chế định cùng tồn tại với chế định li hôn. Ban đầu, li thân được đặt ra để giải quyết quan hệ hôn nhân của những người theo Công giáo, vì luật của Giáo hội cấm li hôn. Tuy nhiên, li thân không chỉ để áp dụng riêng cho những người theo Công giáo. Do đó, nhiều người không theo Công giáo cũng lựa chọn giải pháp li thân để giải quyết quan hệ vợ chồng khi cuộc sống chung không được như ý và dần dần chế định li thân được áp dụng như một giai đoạn chuyển tiếp trước khi đi đến li hôn. Cổ luật Việt Nam, cũng như Bộ luật dân sự Bắc Kỳ năm 1931 và Bộ luật dân sự Trung Kỳ năm 1936 không quy định vấn đề li thân. Thực tế, ngoài Bộ luật dân sự Nam Kỳ năm 1883, vấn đề li thân cũng chỉ được quy định trong một số văn bản pháp luật của chế độ Sài Gòn dưới thời Ngô Đình Diệm như Luật gia đình năm 1959, Sắc luật năm 1964, theo các văn bản pháp luật này thì vợ chồng muốn li thân phải yêu cầu Toà án giải quyết. Toà án chỉ tuyên bố cho vợ chồng li thân khi có các căn cứ phù hợp với quy định của pháp luật. Khi bản án tuyên bố cho vợ chồng li thân có hiệu lực pháp luật thì vợ chồng chấm dứt nghĩa vụ “đổng cư”, tức là vợ chồng không có nghĩa vụ sống chung với nhau trong khi quan hệ hôn nhân giữa họ vẫn tồn tại. Nhưng trên thực tế, chế định li thân rất ít được quyết định vì rất ít người yêu cầu Toà án tuyên bố li thân. Hơn nữa, đây là quy định không phủ hợp với phong tục tập quán của Việt Nam. Tuy nhiên, thuật ngữ “1i thân lại được sử dụng khá phổ biến trong đời sống, mặc dù không đúng với nghĩa pháp lí, theo đó, li thân dùng để chỉ những trường hợp vợ chồng do có mâu thuẫn rồi tự ý sống riêng, thực ra trong trường hợp này là li thân thực tế.

Pháp luật của nhà nước ta không ghi nhận chế định li thân, nên thuật ngữ này không có ý nghĩa về mặt pháp lí. Pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam từ trước đến nay, từ Luật hôn nhân và gia định năm 1959, năm-1986 và đến Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, đều không ghi nhận việc li thân của vợ chồng. Vì vậy, nếu thực tế, vợ chồng yêu cầu Toà án công nhận li thân thì các Toà án sẽ bác yêu cầu của họ. Nếu vợ chồng muốn sống riêng và yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng thì Toà án áp dụng quy định về chia tài sản chung của vợ chồng khi hôn nhân đang tồn tại để giải quyết yêu cầu của vợ chồng.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *