Lính đánh thuê là gì ? Tìm hiểu quy định về lính đánh thuê

Lính đánh thuê là lính được tuyển mộ, được trả lương và được hưởng các quyền lợi khác trên cơ sở hợp đồng để phục vụ trong quân đội nước khác.

Hiện tượng lính đánh thuê xuất hiện khá sớm trong lịch sử. Lính đánh thuê trong quân đội lê dương Pháp đã tiến hành các cuộc chiến tranh xâm chiếm thuộc địa, đàn áp phong trào giải phóng dân tộc. Đội quân này đã tham chiến ở Na Uy, Tây Ban Nha… Lính đánh thuê đã được Pháp sử dụng trong chiến tranh xâm Việt Nam. Đội quân này đã tới Việt Nam vào năm 1883 và rút lui khỏi Việt Nam vào năm 1955.

Trong các văn bản pháp luật quốc tế hiện nay chỉ mới đề cập vấn đề lính đánh thuê trong các cuộc xung đột vũ trang mang tính chất quốc tế. Theo quy định của Nghị định thư I (ngày 8.6.1977) bổ sung cho các Công ước Giơnevơ năm 1949 về bảo hộ nạn nhân chiến tranh, lính đánh thuê trong bất cứ trường hợp nào cũng không được hưởng quy chế tù binh chiến tranh khi bị bắt. Tuy nhiên, họ vẫn được hưởng chế độ đối xử nhân đạo tối thiểu.

Theo quy định tại Điều 344 Bộ luật hình sự năm 4999 thì người nào tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê nhằm chống lại một nước bạn của Việt Nam hoặc một phong trào giải phóng dân tộc, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Người nào làm lính đánh thuế, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *