Làm thế nào để tăng năng suất trong lập trình? (Phần 2)

Tính trừu tượng (abstraction): Đây là khả năng của chương trình bỏ qua hay không chú ý đến một số khía cạnh của thông tin mà nó đang trực tiếp làm việc lên, nghĩa là nó có khả năng tập trung vào những cốt lõi cần thiết.

Có những thứ chúng ta không hiểu là gì những cũng rất đẹp… trừu tượng cũng vậy

Để làm được điều này, bạn cần có một cái nhìn tổng quan về dự án, hay những phần mà bạn cần làm. Xây dựng một bộ khung các chức năng hay các thuộc tính mà có thể sử dụng ở nhiều nơi, những thứ không thể thiếu thành các Interface hay các Class, Component. Rồi từ đó, bạn phát triển thành các chức năng bạn mong muốn. Đây là công việc không phải đơn giản, bởi bạn cần nắm được một cái nhìn tông quan, sau đó mới bắt đầu thiết kế. Điểm lợi của việc này là sẽ giúp bạn giảm thời gian khi tạo các tính năng mới mà giống với các tính năng đã có, và có thể tiếp tục phát triển tính năng mới này, trong một số trường hợp, nó sẽ giúp bạn hạn chế việc lỗi nếu bạn quên hay thiếu khi copy hay clone một đoạn code của những người khác.

Ví dụ, khi bạn là làm một trang web quản lý, chức năng thông thường và chủ yếu của nó sẽ là lên danh sách các sản phẩm, tạo các sản phẩm mới, sửa các sản phầm và xem các sản phẩm. Tùy vào đặc thù của các sản phẩm, thông tin cần hiển thị chắc chắn sẽ khác nhau, và bạn sẽ cần những trang khác nhau để cấu hình chúng. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn kỹ vào các màn hình, chúng luôn có những điểm chung. Như màn hình danh sách, hầu hết đều gổm: Phần search, phần bảng thông tin, phần phân trang, các button chức năng tạo mới, sửa. Bạn có thể tạo thành một Component chung, khai báo sẵn sàng các thông tin cần thiết, các component sẽ cần sử dụng. Như việc phân trang, hấu hết chúng đều như nhau, việc lật trang, thay đổi số lượng hiện thị… bạn hoàn toàn có thể xây dựng các function tương ứng và cho hết vào một chỗ. Làm mới thì chỉ cần kế thừa thằng cũ và sửa lại một số tùy thuộc vào nghiệp vụ hay việc giao tiếp với các api.

Nguồn: vinid.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *