Kho ngoại quan là gì ? Quy định pháp luật về kho ngoại quan

Khu vực kho bãi được lập trên lãnh thổ Việt Nam, ngăn cách khu vực xung quanh để tạm lưu giữ, bảo quản hoặc thực hiện một số dịch vụ với hàng hóa từ nước ngoài hoặc từ trong nước đưa vàc theo hợp đồng thuê kho ngoại quan dưới sự kiểm tra, giám sát của hải quan.

Hàng hóa trong kho ngoại quan nếu là hàng xuất khẩu thì đã làm xong thủ tục hải quan để xuất khẩu; nếu là hàng từ nước ngoài đưa vào thì là hàng chờ chuyển tiếp đi nước khác hoặc chờ làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam. Chủ hàng được bảo hộ quyền sở hữu đối với hàng hóa của mình trong kho ngoại quan.

Kho ngoại quan và tất cả hàng hoá, phương tiện vận tải ra, vào hoặc lưu giữ, bảo quản trong kho ngoại quan, phải chịu sự kiểm tra, giám sát và quản lí của cơ quan Hải q :an.

Các điều kiện thành lập và thuê kho ngoại quan; thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra và lưu giữ, bảo quản trong kho ngoại quan; vấn đề xử lí vi phạm,… được quy định khá chặt chẽ. Ví dụ: Doanh nghiệp Việt Nam được thành lập đúng pháp luật muốn Nhà nước cho phép sử dụng mặt bằng kho bãi cần thiết, có trang bị cơ sở vật chất kĩ thuật bảo đảm an toàn cho người, phương tiện vận chuyển, lưu giữ bảo quản hàng hoá; kho ngoại quan phải nằm ở những đầu mối giao lưu hàng hoá giữa nước ta với nước ngoài; có đội ngũ cán bộ có nghiệp vụ kinh doanh kho vận, giao nhận hàng hoá, có trình độ về giao dịch thương mại quốc tế,…

Ngoài việc tạm lưu giữ hoặc bảo quản hàng hoá, chủ kho ngoại quan còn được phép làm các dịch vụ vận chuyển, môi giới tiêu thụ đối với hàng hoá gửi trong kho; dịch vụ khai báo hải quan, dịch vụ giám định, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ tái chế và gia cố bao bì.

Đối tượng được phép thuê kho ngoại quan gồm: doanh nghiệp, cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; doanh nghiệp Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động xuất nhập khẩu; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hợp đồng thuê kho ngoại quan phải theo mẫu thống nhất do Tổng cục Hải quan Việt Nam ban hành và phải thực hiện trước khi hàng đến cửa khẩu Việt Nam.

Ở Việt Nam, quy chế kho ngoại quan được ban hành kèm theo Quyết định số 212/1998/QĐ-TTg ngày 02.11.1998 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 12/1998/TT-TCHQ ngày 10.12.1998 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thi hành Quy chế Kho ngoại quan ban hành kèm theo Quyết định số 212/1998/QĐ- TTg ngày 02.11.1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *