Hợp pháp là gì ? Khái niệm hợp pháp được hiểu như thế nào ?

Hợp pháp là hoạt động của cá nhân, cơ quan, tổ chức phù hợp với các quy định của pháp luật.

Văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định hành chính của các cơ quan nhà nước cấp dưới ban hành phải phù hợp, không được trái với quy định của các cơ quan nhà nước cấp trên, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của cả hệ thống pháp luật, không được vượt ra ngoài phạm vi thẩm quyền do pháp luật quy định, tôn trọng, bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *