Hoạt động thương mại là gì ? Khái niệm về hoạt động thương mại

Hoạt động thương mại là hoạt động do thương nhân thực hiện nhằm mục đích sinh lợi.

Theo quy định của Luật thương mại năm 1997, hoạt động thương nhân được thực hiện là thông qua các hành vi thương mại và chỉ gói gọn trong 14 hành vi thương mại (Xf. Hành vi thương mại). Đến khi Pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003 được ban hành thì hoạt động thương mại được hiểu theo nghĩa rộng hơn, không chỉ bao gồm những hành vi mua bán hàng hoá và dịch vụ liên quan đến mua bán hàng hoá (14 hành vi) mà còn bao gồm nhiều hành vi khác như đầu tư, xây dựng, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khai thác, vận chuyển… Tuy nhiên, ngày 14.6.2005, tại kì họp thứ 7 Quốc hội khoá XI đã thông qua Luật thương mại mới, thay thế Luật thương mại năm 1997. Theo đó, hoạt động thương mại không chỉ đơn thuần việc thực hiện 14 hành vi thương mại của thương nhân như quy định của Luật thương mại năm 1997 mà hoạt động thương mại bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hướng dẫn khác nhằm mục đích sinh lợi.

Một hoạt động được gọi là hoạt động thương mại khi thoả mãn những điều kiện sau: hoạt động do thương nhân thực hiện; hoạt động phải trong khuôn khổ hướng dẫn của thương nhân, hoạt động được thực hiện phải có mục đích là nhằm sinh lời.

Theo quy định của Luật thương mại năm 2005 hoạt động thương mại gồm: hoạt động mua tên hàng hoá; hoạt động cung ứng dịch vụ; hoạt động xúc tiến thương mại (hoạt động khuyến mại; quảng cáo thương mại; trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại); các hướng dẫn trung gian thương mại (đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá, đại lí thương mại), một số hướng dẫn thương mại cụ thể khác (gia công thương mại; đấu giá hàng hoá; đấu thầu hàng hoá, dịch vụ; dịch vụ logistics – nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi kí mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá; quá cảnh hàng hoá qua lãnh thổ Việt Nam và dịch vụ quá cảnh hàng hoá; dịch vụ giám định hàng hoá và kết quả cung ứng dịch vụ: cho thuê hàng hoá; nhượng quyền thương mại).

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *