Hình ảnh nền PowerPoint đẹp và chuyên nghiệp

BCNEX Fund công bố Chương trình hợp tác “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”

(Techz.vn) Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (SyS Việt Nam) kết hợp với Quỹ đầu tư Khởi nghiệp sáng tại BCNEX Fund công bố Chương trình hợp tác “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” trong giai đoạn mới. Chương trình không chỉ đồng hành, tư vấn cho các starup hoàn thiện, tối ưu sản phẩm, xây dựng và quản trị doanh nghiệp mà còn huy động nguồn lực tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất tạo điều kiện thuận lợi giúp thanh niên khởi nghiệp.


Nguồn: Vn Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *