Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là gì ?

Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là tổ chức quốc tế liên chính phủ có tính chất khu vực được thành lập trên cơ sở Tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước Đông Nam Á gồm: Thái Lan, Malaixia, Xingapo, Philippin và Inđônêxia kí tại Băngkôc (Thái Lan) ngày 08.8.1967. Theo Tuyên bố Băngkôc, fôn chỉ và mục đích của ASEAN là: 1) Thúc đấy sự tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hoá trong khu vực; 2) Thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực; 3) Thúc đẩy sự cộng tác tích cực và giúp đỡ lẫn nhau trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá, khoa học kĩ thuật và hành chính; 4) Hợp tác hữu hiệu hơn để sử dụng tốt hơn nền nông nghiệp và các ngành công nghiệp của nhau; 5) Giúp đỡ lẫn nhau trong các fĩnh vực đào tạo và cung cấp các phương tiện nghiên cứu; 6) Thúc đẩy việc nghiên cứu về Đông Nam Á; 7) Duy trì sự hợp tác chặt chẽ cùng có lợi với các tổ chức quốc tế và khu vực có cùng mục tiêu, tôn chỉ với ASEAN.

Cơ cấu ban đầu của ASEAN gồm: 1) Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN (cơ quan cao nhất của ASEAN) được tổ chức hàng năm (trừ trường hợp đặc biệt nếu có yêu cầu); 2) Uỷ ban thường trực thực hiện công việc của ASEAN trong thời gian giữa các Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao. Thành phần của Uỷ ban gồm Chủ tịch là ngoại trưởng (hoặc người đại diện) nước chủ nhà và thành viên là các đại sứ của các quốc gia thành viên khác tại nước đó; 3) Các Uỷ ban chuyên môn, Uỷ ban ad-hoc gồm các chuyên gia về các vấn đề hợp tác cụ thể.

Ngoài ra còn có ban thư kí quốc gia được thành lập ở mỗi nước để chịu trách nhiệm thực hiện các công việc của ASEAN với tư cách đại diện cho nước mình.

Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ nhất năm 1976 tổ chức tại Bali (Inđônêxia), các nước ASEAN đã kí Hiệp ước thành lập Ban thư kí ASEAN để phối hợp hành động giữa các Uỷ ban và dự án hợp tác ASEAN. Tổng thư kí do các ngoại trưởng bổ ä nhiệm có nhiệm kì 2 năm trên cơ sở luân phiên theo trình tự chữ cái tên nước. Trụ sở của Ban thư kí ở Jakacta (Inđônêxia).

Bên cạnh Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao, có thêm 5 Hội nghị Bộ trưởng khác được thiết lập (Hội nghị Bộ trưởng kinh tế, lao động, giáo dục, thông tin, phúc lợi xã hội).

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 4 năm 1992 được tổ chức tại Xingapo đánh dấu bước quan trọng trong quá trình cải cách cơ cấu tổ chức của ASEAN, cụ thể: hình thành cơ chế Hội nghị thượng đỉnh những người đứng đầu Chính phủ các nước ASEAN họp chính thức 3 năm một lần để đề. ra phương hướng và chính sách chung cho hoạt động của ASEAN và đưa ra quyết định về các vấn để lớn; thành lập Hội đồng AFTA (khu vực mậu dịch tự do ASEAN) có nhiệm vụ theo dõi và báo cáo việc thực hiện CEPT (Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung) lên Hội nghị Bộ trưởng kinh tế; cải tổ, tăng cường bộ máy Ban thư kí ASEAN.

Hiện nay, ASEAN có 10 thành viên chính thức, ngoài 5 thành viên sáng lập, hiện nay còn có, Brunei (gia nhập năm 1985), Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gia nhập năm 1995), Lào và Myanma (gia nhập năm 1997) và Cămpuchia (gia nhập năm 1988).

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *