Hệ thống giáo dục quốc tế cho trẻ em CitySmart

Đã học khoá học: Rich English tại đây.

Ưu điểm

Giáo viên phát âm chuẩn, chăm sóc các bé tốt, chương trình hay. Vừa chơi vừa học.

Điểm cần cải thiện

Ít trung tâm – chỉ có 3 center

Trải nghiệm và lời khuyên

Bé nhà mình tham gia được 2 năm, tiếng ANh tiến bộ nhiều. Cũng tự tin hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.


Nguồn: edu2review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *