Hành lang pháp lý là gì ? Cách hiểu khái niệm hành lang pháp lí

Hành lang pháp lý là tập hợp các quy định pháp luật hợp thành thể chế, chế định có tính chuyên ngành dành cho việc điều chỉnh một loại quan hệ xã hội cùng tính chất, liên hệ khăng khít với nhau, để phân biệt với các quan hệ xã hội thuộc loại khác, bảo đảm sự thống nhất cho sự vận hành của các quan hệ xã hội đó.

Nhà nước ban hành pháp luật là để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Nhưng các quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh rất đa dạng, mỗi loại mỗi vẻ, trong thực tế diễn ra theo những hướng khác nhau, có khi đan chéo, chằng chịt lên nhau, vấn đề đặt ra cho các nhà nước là dùng pháp luật, ban hành thành những thể lệ, chế định để định khuôn khổ, vạch lối đi, tuyến vận hành cho từng loại quan hệ xã hội như có lối đi riêng, tuyến đi riêng, vận hành theo cách riêng của mình, để khi vận hành không gây cản trở cho ai và cũng không bị ai cản trở, bảo đảm sự giao lưu thông suốt cho các quan hệ xã hội không bị ngăn cản, gián đoạn, cắt khúc. Nói một cách khái quát, mỗi loại quan hệ xã hội có hành lang pháp lí êng của mình.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *