Giám đốc công ty có thể tự ký hợp đồng cho công ty mượn tiền được không ?

Xin hỏi luật sư, công ty tôi là công ty tnhh 2 thành viên trở lên, hiện công ty tôi đang thiếu vốn, và có làm hợp đồng mượn tiền của giám gốc ( là thành viên và là người đại diện pháp luật trên giấy đăng ký kinh doanh), công ty tôi không bầu phó giám đốc, nhưng có kế toán trưởng.

Vậy xin hỏi, hợp đồng mươn tiền thành viên không lãi suất này, để cho giám đốc tự mình ký tên với 2 vai trò trên hợp đồng được hay không. Hoặc kế toán trưởng đứng ra ký tên đại diện doanh nghiệp với người cho vay ( là ông a, giám đốc công ty) được hay không ?

Cảm ơn luật sư.

Người gửi : H.T.T

Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi giái đáp như sau:

1. Căn cứ pháp luật:

Luật doanh nghiệp 2014

2. Nội dung tư vấn:

Doanh nghiệp có thể ký hợp đồng vay mượn để tiến hành hoạt động kinh doanh của công ty, miễn là hoạt động đó không vi phạm pháp luật và không nhằm che dấu giao dịch khác. Giao dịch của doanh nghiệp thường được người đại diện theo pháp luật ký kết trừ trường hợp điều lệ có quy định khác hoặc doanh nghiệp quy định quyền hạn cho từng người. 

Tuy nhiên trong một số trường hợp giao dịch đặc biệt, để đảo bảo lợi ích của công ty cũng như đảm bảo sự minh bạch, vô tư cuả hợp đồng, luật doanh nghiệp quy định cụ thể đối với những trường hợp sau:

Hợp đồng giao dịch giữa công ty với  các đối tượng sau đây phải được Hội đồng thành viên chấp thuận; (Điều 67 Luật doanh nghiệp 2014)

Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, giám đốc, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty và những người có liên quan của những người này.

– Người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ và những người có liên quan đến những người này.

Khi ký kết hợp đồng giao dịch, người ký kết phải thông báo cho các thành viên của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đến hợp đồng, giao dịch kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của hợp đồng dự định tiến hành. Nếu điều lệ không quy định khác, hội đồng thành viên phải ra quyết định trong thời hnj 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Hợp đồng được chấp thuận khi có ít nhất 65% tổng số vốn điều lệ của công ty biểu quyết tán thành. Các thành viên có liên quan không được tính vào biểu quyết tán thành.

Hợp đồng giao dịch được coi là vô hiệu khi không tuân thủ theo quy trình mà luật doanh nghiệp quy định, không đáp ứng tỷ lệ biểu quyết đồng thời gây thiệt hại cho công ty

Người ký kết hợp đồng giao dịch, thành viên có liên quan và người liên quan của thành viên phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch được ký kết không đúng theo quy đinh của pháp luật.

VÌ vậy, giám đốc vẫn hoàn toàn được phép ký vào hợp đồng cho thuê, vay, mượn đối với cá nhân giám đốc. Tuy nhiên, việc ký kết này phải được các thành viên của hội đồng thành viên chấp thuận và được đồng ý bằng quyết định, đồng thời phải đảm bảo được số lượng phiếu tối thiếu là 65% tổng số vốn điều lệ của công ty thông qua.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp – Công ty luật Minh Khuê

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *