Đơn kháng cáo là gì ? Quy định về thủ tục kháng cáo bản án, quyết định tòa án hiện nay

4. Kháng cáo bản án, quyết định của tòa án lao động là gì ?

Kháng cáo bản án, quyết định của tòa án lao động là việc người lao động, người sử dụng lao động, đại diện hợp pháp của người lao động, đại diện hợp pháp của người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn nơi người lao động trực tiếp làm việc không đồng ý với toàn bộ hoặc một phần bản án hoặc quyết định của Toà án lao động cấp sơ thẩm đối với giải quyết vụ án lao động, trong thời hạn mà pháp luật quy định gửi văn bản đề nghị Toà án la0 động cấp trên trực tiếp xét lại toàn bộ hoặc một phần bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.

Quy định về kháng cáo bản án, quyết định của tòa án lao động:

Người kháng cáo phải làm đơn kháng cáo. Đơn kháng cáo phải thể hiện rõ nội dung phần quyết định của bản án, quyết định của Toà án lao động cấp sơ thẩm bị kháng cáo; lí do kháng cáo và yêu cầu của người kháng cáo. Thời gian kháng cáo theo luật định đối với bản án, quyết định của Toà án lao động là mười ngày kể từ ngày Toà án tuyên án hoặc ra quyết định.

Kháng cáo được gửi đến Toà án lao động cấp sơ thẩm đã giải quyết vụ án. Trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày nhận được kháng cáo, hoặc kể từ ngày người kháng cáo xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm nếu người đó phải nộp khoản tiền đó, Toà án lao động cấp sơ thẩm phải gửi kháng cáo cùng toàn bộ hồ sơ vụ án cho Toà án lao động cấp phúc thẩm.

Trong kháng cáo bản án, quyết định của Toà án lao động, phần bản án, quyết định bị kháng cáo chưa có hiệu lực pháp luật; phần bản án, quyết định không bị kháng cáo đương nhiên có hiệu lực pháp luật.

Trước khi xét xử hoặc tại phiên toà phúc thẩm, người kháng cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và tổ chức công đoàn có quyền bổ sung thêm chứng cứ mới. Toà án lao động cấp phúc thẩm tự mình hoặc theo yêu cầu của đương sự tiến hành hoặc uỷ thác cho Toà án khác tiến hành xác minh chứng cứ mới được bổ sung. Toà án lao động cấp phúc thẩm chỉ xem xét nội dung kháng cáo và phần bản án, quyết định có liên quan đến nội dung kháng cáo. Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Toà án lao động cấp sơ thẩm gửi đến, toà án lao động cấp phúc thẩm phải mở phiên Toà phúc thẩm; trong trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá ba mươi ngày. Trước khi xét xử phúc thẩm, Toà án có quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ việc giải quyết vụ án theo quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động.

Phiên toà phúc thẩm được tiến hành theo các thủ tục như phiên toà sơ thẩm.

Kháng cáo bản án, quyết định của Toà án lao động là quyền được pháp luật thừa nhận. Đảm bảo thực hiện quyền kháng cáo là yêu cầu quan trọng của hoạt động tố tụng trong giải quyết các vụ án lao động nhằm đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch trong giải quyết các tranh chấp lao động; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động; các tổ chức, cá nhân trong quan hệ lao động ở nước ta hiện nay.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến việc làm đơn kháng cáo, thủ tục kháng cáo các vụ án, quyết định của tòa án Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn luật trực tuyến.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự – Công ty luật Minh Khuê

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *