Đổi họ cho con từ họ mẹ sang họ cha có cần làm xét nghiệm ADN không?

Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự về thủ tục đổi họ tên, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Xác nhận cha, mẹ, con là việc xác nhận mối quan hệ huyết thống giữa cha, mẹ và con. Theo quy định tại điều 14 Thông tư 04/2020 TT-BTP hướng dẫn luật Hộ tịch quy định về chứng cứ chứng minh quan hệ cha mẹ con bao gồm:

Điều 14. Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con

Chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 44 của Luật hộ tịch gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

1. Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

2. Trường hợp không có chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 Điều này thì các bên nhận cha, mẹ, con lập văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 5 Thông tư này, có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con

Như vậy, theo quy định trên thì bạn không nhất thiết phải làm giám định ADN để xác định cha con. Thay vào đó, bạn có thể cung cấp các chứng cứ khác như: thư từ, tin nhắn, hoặc vật dụng khác chứng minh được mối quan hệ cha con, văn bản cam đoan của cha mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người và phải có ít nhất hai người thân thích của cha và mẹ đứa bé làm chứng.

Sau khi đã đăng ký kết hôn bạn sẽ làm thủ tục cải chính, bổ sung hộ tịch. Theo hướng dẫn tại khoản 2 điều 16 Thông tư 04/2020/TT-BTP thì: “2. Trường hợp con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, đã được đăng ký khai sinh nhưng không có thông tin về người cha, nay vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì không phải làm thủ tục nhận cha, con mà làm thủ tục bổ sung hộ tịch để ghi bổ sung thông tin về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con.”

Như vậy, bạn không cần làm thủ tục nhận cha con mà chỉ cần làm thủ tục bổ sung hộ tịch để ghi thông tin về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh của UBND và Giấy khai sinh của con.

Thủ tục thay đổi họ cho con

a. Các trường hợp được thay đổi họ cho con

Căn cứ Điều 27 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về quyền thay đổi họ của cá nhân như sau:

“1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.”

Như vậy, theo quy định trên thì hai vợ chồng anh bạn hoàn toàn có thể làm thủ tục thay đổi họ của con. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai.

b. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

Bước 1: Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

Hồ sơ gồm có:

– Tờ khai (theo mẫu quy định)

– Giấy tờ liên quan

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân có thẩm quyền giải quyết phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân có thẩm quyền giải quyết phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

c. Thủ tục bổ sung hộ tịch

Bước 1: Người yêu cầu bổ sung hộ tịch nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

Hồ sơ gồm có:

– Tờ khai (theo mẫu quy định)

– Giấy tờ liên quan

Bước 2: Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ, nếu thấy yêu cầu bổ sung hộ tịch là đúng, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung bổ sung vào mục tương ứng trong Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Đổi họ cho con từ họ mẹ sang họ cha có cần làm xét nghiệm ADN không ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *