Điều lệnh là gì ? Khái niệm điều lệnh được hiểu như thế nào ?

Điều lệnh là hình thức văn bản có tính pháp quy được Bộ Quốc phòng ban hành, quy định những điều cụ thể có tính bắt buộc thi hành đối với mọi quân nhân trong các lực lượng vũ trang, đưa mọi hoạt động của quân đội vào nền nếp chính quy.

Điều lệnh là hình thức văn bản pháp quy được bắt đầu sử dụng phổ biến từ đầu những năm 80 thế kỉ XX. Có điều lệnh chung và điều lệnh chiến đấu.

Bản điều lệnh chung quy định những vấn đề cơ bản trong quan hệ nội bộ quân đội – chức trách quân nhân, quan hệ giữa các quân nhân, nền nếp sinh hoạt và quản lí bộ đội, khen thưởng, xử phạt như bản Điều lệnh nội vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành ngày 03.03.1980 hoặc Điều lệnh quản lí quân đội được ban hành ngày 24.11.1991. Lại có điều lệnh về các nghỉ thức quân sự, việc tổ chức, thực hành đóng quân, trú quân, hành quân. Điều lệnh gồm: điều lệnh quản lí bộ đội, điều lệnh đội ngũ, điều lệnh hành quân…

Điều lệnh chiến đấu quy định những vấn đề cơ bản trong tác chiến ở quy mô trận chiến đấu và chiến dịch của các phân đội, binh đội, binh đoàn, liên binh đoàn – các nguyên tắc táo chiến, chỉ huy; thứ tự và nội dung công việc của các cấp trong các giai đoạn: chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu, sau chiến đấu… Điều lệnh chiến đấu thường ở các cấp độ khác nhau: điều lệnh chiến đấu của bộ đội binh chủng hợp thành; điều lệnh chiến đấu của các binh chủng trong lục quân; điều lệnh chiến đấu của các quân chủng phòng không, không quân, hải quân…

Điều lệnh kỉ luật là một loại hình điều lệnh có tầm quan trọng lớn đối với lực lượng vũ trang trong các đơn vị chính quy. Điều lệnh kỉ luật được dùng làm cơ sở pháp lí rèn luyện, điều chỉnh các hoạt động của quân nhân trong chiến đấu, công tác, học tập, canh gác, trong lao động, trong quan hệ tiếp xúc với

đồng đội, với nhân dân, chính quyền, trong thời bình, thời chiến…

Đáng chú ý, có trường hợp điều lệnh được ban hành đang ở dạng một dự thảo, như Bản điều lệnh kỉ luật (dự thảo) trong Quân đội nhân dân được ban hành ngày 21.02.1981.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *