Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần, và thủ tục hưởng chế độ?

2. Tư vấn về thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội thất nghiệp 1 lần?

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động, gọi : 1900.6162

Xin chào luật Minh Khuê: Tôi đi làm được hai năm thì nghỉ việc, công ty tôi đang làm có đóng đầy đủ chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi, tôi đã nghỉ được 1 tháng. Hiện tại tôi muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hay không? Công ty có thể tư vấn giúp tôi không ạ. Tôi nghỉ việc công ty này và đang thử việc ở công ty khác. Công ty hiện tại tôi đang thử việc đóng bảo hiểm với mức lương cơ bản thấp hơn công ty cũ. Công ty hiện tại của tôi chưa đóng bảo hiểm cho tôi do trong thời gian thử việc. Xin công ty tư vấn giúp tôi về thủ tục và tôi có thể làm đơn xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp 1 lần hay không ?

Mong được hồi âm sớm của quý công ty.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

– Căn cứ vào khoản 2 và khoản 5 , điều 1 của Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết va hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN):

– Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

Tháng đóng BHTN của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng BHTN, người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 1 ngày trong tháng đó.

– Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định.

Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp.

Trường hợp người lao động có nhu cầu đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm không phải là nơi làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc thì khi đăng ký thất nghiệp phải có xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp của Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN):

Đề nghị hưởng BHTN theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

Bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời người lao động phải xuất trình Sổ BHXH có xác nhận của cơ quan BHXH về việc đóng BHTN hoặc bản xác nhận của cơ quan BHXH về việc đóng BHTN.

Người lao động phải trực tiếp nộp đầy đủ hồ sơ hưởng BHTN trong thời hạn 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

Như vậy, nếu bạn đáp ứng các điều kiện nêu trên thì được hưởng bảo hiểm thất nghiệp một lần theo quy định của pháp luật.Bạn có thể tham khảo mẫu đơn kèm theo thông tư này như sau:

MẪU SỐ 3: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ……………………..

Tên tôi là: …………………… Sinh ngày ……………tháng ………….. năm …………….

CMND…………….. Ngày cấp ……../……../……………..Nơi cấp:……………………………..

Số điện thoại liên lạc:…………………… số tài khoản …………tại ngân hàng:………….

mã số thuế:……………………., địa chỉ Email (nếu có):…………………………….……

Hiện cư trú tại: …………………………………………………………………………………

Số Sổ bảo hiểm xã hội: ………………………………………………………………………

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ……………………………………………………

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với …………………

……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ cơ quan …………………………………………………………………………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp ………………………..tháng.

Kèm theo đơn này là (*) ………………………………….. và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi.

Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

…………, ngày ……… tháng …….. năm …
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) Ghi trường hợp của bản thân phù hợp với nội dung: Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, Quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *