ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH ÁP DỤNG VỚI TÍNH NĂNG MUA SẮM

Chào mừng Quý khách đến với Tính năng Mua Sắm trên ứng dụng điện thoại di động VinID (sau đây gọi là “Tính Năng Mua Sắm”), được xây dựng và phát triển bởi Công ty Cổ phần OneID (tiền thân là Công ty Cổ phần VinID) (“VinID”) để cung ứng hàng hóa, dịch vụ của các nhà cung cấp (“Nhà Cung Cấp”).

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là “Điều Khoản Và Điều Kiện”) trước khi sử dụng tính năng Mua Sắm trên ứng dụng VinID (“Ứng Dụng”).

 1. Phạm vi áp dụng

1.1. Điều Khoản và Điều Kiện được áp dụng đối với Khách hàng là chủ Tài Khoản VinID như được ghi nhận tại Điều kiện – Điều khoản VinID – Chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết của Tập đoàn Vingroup và sử dụng tính năng Mua Sắm để mua hàng hóa/dịch vụ của các Nhà Cung Cấp trên Ứng Dụng;

1.2. Tính Năng Mua Sắm áp dụng Điều Khoản Và Điều Kiện này bao gồm các tính năng tiện ích được VinID phát triển trên Ứng Dụng nhằm hỗ trợ Khách Hàng lựa chọn Hàng Hóa/Dịch Vụ trên các gian hàng thông qua việc chọn trực tiếp, quét mã của Hàng Hóa/Dịch Vụ Kinh Doanh hoặc phương thức khác do VinID phát triển tại từng thời điểm. VinID có quyền xác lập, thay đổi, xóa bỏ, bổ sung, thay đổi tên gọi, vị trí và hình ảnh minh họa các tiện ích của Tính Năng Mua Sắm và hiển thị trên Ứng Dụng tại từng thời điểm.

1.3. Khách hàng tại Điều Khoản và Điều Kiện này bao gồm: (i) mọi cá nhân có năng lực hành vi dân sự và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam phù hợp để mở tài khoản và thực hiện giao dịch thông qua Ứng Dụng (“Khách Hàng”).

 1. Xác lập đơn hàng mua Hàng Hóa/Dịch Vụ trên Tính Năng Mua Sắm

2.1. Mọi thông tin về Hàng Hóa/Dịch Vụ đưa ra trên Ứng Dụng trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Nhà Cung Cấp và/hoặc VinID và tới Khách Hàng.

2.2. Các bước hình thành hợp đồng như sau:

Bước 1: Khách Hàng đặt Hàng Hóa/Dịch Vụ bằng cách dùng điện thoại có cài Ứng Dụng hỗ trợ tính năng Mua Sắm để tìm thông tin về gian hàng của Nhà Cung Cấp (“Gian Hàng”) để:

(i) Lựa chọn Hàng Hóa/Dịch Vụ áp dụng đang đăng tải trên Ứng Dụng, hoặc

(ii) Quét mã vạch, mã QR hoặc bất kỳ hình thức mã hóa nào khác của Hàng Hóa/Dịch Vụ (“Mã Hàng Hóa/Dịch Vụ”) trên các Hàng Hóa/Dịch Vụ, cẩm nang mua sắm, cửa hàng ảo, cửa hàng vật lý của Nhà Cung Cấp (“Đơn Hàng“).

Để làm rõ, danh sách Hàng Hóa/Dịch Vụ cung ứng và phương thức lựa chọn sản phẩm khả dụng phụ thuộc vào từng Nhà Cung Cấp và chính sách của VinID tại từng thời điểm, VinID và Nhà Cung Cấp có quyền bổ sung/thay đổi/giảm bớt phương thức và Hàng Hóa/Dịch Vụ tại từng thời điểm.

Bước 2: Khách Hàng xác nhận đơn hàng trên Mua Sắm. Vui lòng lưu ý, khi Khách Hàng Xác nhận để tiến hành đặt hàng cho Đơn Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Hàng Hóa/Dịch Vụ trong Đơn Hàng đó.

Bước 3: Khách Hàng tiến hành thanh toán theo các phương thức phù hợp với Chính Sách Thanh Toán.

Vui lòng lưu ý, với các hình thức thanh toán trực tuyến, Khách Hàng cần thanh toán trước khi Nhà Cung Cấp xác nhận Đơn Hàng để hình thành hợp đồng giữa Nhà Cung Cấp và Khách Hàng. Mặc dù vậy, Nhà Cung Cấp và/hoặc VinID vẫn có quyền không xác nhận Đơn Hàng của Khách Hàng theo chính sách của VinID tại từng thời điểm.

(*) Lưu ý: Trong quá trình xử lý Đơn Hàng của Khách Hàng, VinID/Nhà Cung Cấp có quyền không xác nhận một phần hoặc toàn bộ Đơn Hàng trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn:

  1. VinID/Nhà Cung Cấp không thể đáp ứng một phần hoặc toàn bộ các điều kiện giao dịch trong Đơn Hàng của Khách Hàng do nguyên nhân khách quan, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống hoặc theo chính sách của từng Nhà Cung Cấp/loại Hàng Hóa/Dịch Vụ;
  2. VinID/Nhà Cung Cấp không thể tìm được đơn vị vận chuyển để giao Hàng Hóa.Dịch Vụ cho Khách Hàng;
  3. VinID/Nhà Cung Cấp nghi ngờ có sự đầu cơ kiếm lợi từ Khách Hàng;

2.3. VinID sẽ cập nhật thông tin trạng thái đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Ứng Dụng để Khách Hàng theo dõi.

2.4. Khi có nhu cầu mua Hàng Hóa/Dịch Vụ, Khách Hàng phải mua Hàng Hóa/Dịch Vụ trực tiếp từ Ứng dụng VinID được cài đặt trên thiết bị của Khách Hàng và không mua lại từ bất cứ bên trung gian nào khác. Khách Hàng sẽ chịu mọi rủi ro và VinID không có trách nhiệm giải quyết bất kỳ trường hợp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở Hàng Hóa/Dịch Vụ giả mạo, Hàng Hóa/Dịch Vụ đã được sử dụng, Hàng Hóa/Dịch Vụ không sử dụng được, mà Khách Hàng mua từ các bên trung gian.

 1. Hủy Đơn Hàng

3.1. Hủy Đơn Hàng bởi VinID/Nhà Cung Cấp:

Trừ khi được quy định khác đi cho từng Nhà Cung Cấp, VinID/Nhà Cung Cấp có quyền hủy Đơn Hàng đã được xác nhận trong một số trường hợp sau đây:

  1. Khi VinID/Nhà Cung Cấp cho rằng Khách Hàng có dấu hiệu:
   • Đầu cơ (được hiểu là Khách Hàng lợi dụng các chính sách của Nhà Cung Cấp để đặt Hàng Hóa/Dịch Vụ với số lượng lớn và/hoặc để mua đi bán lại, nhằm tìm kiếm lợi ích); và/hoặc
   • Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Hàng Hóa/Dịch Vụ (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao, về trạng thái tồn, về vị trí, loại Hàng Hóa/Dịch Vụ, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Hàng Hóa/Dịch Vụ) trong quá trình thực hiện giao dịch của Nhà Cung Cấp để mua hàng nhằm nhận được lợi ích cao hơn so với bình thường;
   • Vi phạm các quy định của Chính Sách Khuyến Mại quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này.
  1. Các trường hợp Nhà Cung Cấp/VinID có căn cứ xác định Hợp Đồng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp Đơn Hàng đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ mà không do lỗi của Khách Hàng, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng sau khi trừ đi các khoản phải trừ (nếu có).

3.2. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, Nhà Cung Cấp có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  1. Giới hạn về số lượng Hàng Hóa/Dịch Vụ tối đa mà một Khách Hàng được mua;
  2. Giới hạn về mục đích mua Hàng Hóa/Dịch Vụ, theo đó Hàng Hóa/Dịch Vụ mua trong các CTKM, không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào;
  3. Các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính Sách Khuyến Mại.

Vì vậy, Nhà Cung Cấp có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Hàng Hóa/Dịch Vụ đã giao của các Đơn Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại. Để làm rõ, Đơn Hàng vi phạm Chính Sách Khuyến Mại là Đơn Hàng vi phạm do một hoặc một nhóm Khách Hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên Mua Sắm để đặt mua Hàng Hóa/Dịch Vụ có áp dụng CTKM. VinID/Nhà Cung Cấp sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.

3.3. Hủy Đơn Hàng bởi Khách Hàng trên Ứng Dụng VinID:

  1. Việc hủy Đơn Hàng bởi Khách Hàng phụ thuộc vào chính sách riêng của Nhà Cung Cấp và đặc tính của Hàng Hóa/Dịch Vụ. Khách Hàng tại đây hiểu rẳng Khách Hàng không thể hủy Đơn Hàng đối với một số loại Hàng Hóa/Dịch Vụ nhất định của một số Nhà Cung Cấp nhất định.
  2. VinID có quyền giới hạn trường hợp, thời gian mà Khách Hàng được hủy Đơn Hàng trên Ứng Dụng VinID và thể hiện giao diện Ứng Dụng VinID của Khách Hàng cho từng Đơn Hàng, mặc dù vậy, trong mọi trường hợp không muộn hơn thời điểm Nhà Cung Cấp chuyển Hàng Hóa/Dịch Vụ cho đơn vị vận chuyển.
 1. Giao nhận Hàng Hóa/Dịch Vụ

4.1. Phạm vi giao hàng

  1. Việc giao hàng được áp dụng tại khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh.
  2. Đơn Hàng sẽ được giao tới địa điểm gần Khách Hàng nhất mà phương tiện vận chuyển cho đơn hàng có thể tới được, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các giới hạn về địa hình và quy định cấm tải.
  3. Một số trường hợp đặc biệt:
   • Với địa điểm giao hàng tại chung cư/nhà cao tầng/tòa nhà văn phòng/tòa thương mại/tòa nhà hỗn hợp, việc giao Hàng Hóa sẽ được thực hiện tại chân tòa nhà;
   • Với các khu vực kiểm soát an ninh/kiểm soát y tế, dịch tễ/hạn chế ra vào, địa điểm giao hàng sẽ được thỏa thuận lại và nằm ngoài khu vực hạn chế và việc giao hàng có thể thực hiện thông qua cán bộ/cá nhân phụ trách việc kiểm soát an ninh/kiểm soát dịch tễ/hạn chế ra vào tại khu vực của Khách Hàng;
   • Nhà Cung Cấp có chính sách giao hàng riêng biệt.

4.2. Quy định về giao nhận hàng hóa

  1. Đơn vị giao vận sẽ liên lạc với Khách Hàng để xác nhận về việc giao hàng trước khi tiến hành lấy hàng từ Nhà cung cấp: Cuộc gọi được thực hiện tối đa 03 lần, trong vòng 15 phút. Trong trường hợp Khách Hàng chưa thể nhận hàng, đơn hàng sẽ được hẹn lại thời gian giao hàng theo thỏa thuận giữa Khách Hàng với VinID/Nhà Cung Cấp. Khách Hàng sẽ chịu các chi phí phát sinh từ việc giao lại Hàng Hóa, bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí vận chuyển, lưu kho trước khi giao lại cho Khách Hàng.
  2. VinID không áp dụng chế độ đồng kiểm với Đơn Hàng được thực hiện trên Ứng Dụng VinID. Trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề liên quan đến số lượng, chất lượng, chủng loại của Hàng Hóa sau khi nhận Hàng Hóa, Khách Hàng cần liên hệ với Nhà Cung Cấp bằng số điện thoại được thể hiện trong Đơn Hàng, hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng VinID để được hướng dẫn về thông tin liên hệ của Nhà Cung Cấp.
  3. Khách Hàng có trách nhiệm nhận Hàng Hóa/Dịch Vụ theo đúng Đơn Hàng đã đặt trên Ứng Dụng VinID được giao trong thời gian và phương thức giao hàng tiêu chuẩn tại Chính Sách Giao Hàng. Khách Hàng tại đây đồng ý rằng, Khách Hàng có thể không được hoàn tiền đối với một số loại Hàng Hóa/Dịch Vụ nhất định trong trường hợp Khách Hàng không nhận Hàng Hóa/Dịch Vụ do Khách Hàng không tuân thủ Chính Sách Giao Hàng.
  4. Việc hoàn tiền (nếu có) tùy theo chính sách của từng Nhà Cung Cấp và đặc tính của Hàng Hóa/Dịch Vụ tại từng thời điểm. Khách Hàng đồng ý rằng, VinID có quyền thay mặt Nhà Cung Cấp, các đơn vị giao hàng khấu trừ các chi phí và các khoản phải thu khác theo chính sách của VinID, Nhà Cung Cấp và đơn vị vận chuyển liên quan đến việc không nhận Hàng Hóa/Dịch Vụ của Khách Hàng vào khoản tiền được hoàn của Đơn Hàng đó và/hoặc truy thu vào các khoản thanh toán khác của Khách Hàng trên Ứng Dụng VinID tại mọi thời điểm.

4.3. Quy định thời gian giao hàng

  1. Thời gian giao hàng dự kiến là 02 (hai) Ngày Làm Việc được tính từ thời điểm Khách Hàng đặt hàng thành công trên Ứng Dụng VinID.
  2. Thời gian giao hàng sẽ được Nhà Cung Cấp chủ động thay đổi trong trường hợp:
   • Khách Hàng không cung cấp chính xác, đầy đủ địa chỉ giao hàng và thông tin tin liên lạc trong quá trình đặt hàng;
   • Đơn vị giao vận liên hệ với Khách hàng theo đúng yêu cầu tại mục II trên đây để giao hàng nhưng không nhận được phản hồi.
   • Khách Hàng chưa sẵn sàng để nhận hàng trong khoảng thời gian theo cam kết và được Nhà Cung Cấp và/hoặc VinID đồng ý.
   • Các trường hợp bất khả kháng: Thiên tai, hỏa hoạn, cháy nổ… hoặc do các điều kiện khách quan khác không nằm trong trách nhiệm xử lý của Nhà Cung Cấp hay Đơn vị giao vận (Sửa chữa đường, cấm đường, cấm tải…)
   • Địa điểm nhận hàng nằm ngoài phạm vi giao hàng được quy định tại Điều 4.1 trên đây
  1. Trong trường hợp có phát sinh, Nhà Cung Cấp và/hoặc VinID và/hoặc Đơn vị giao vận sẽ thông báo cho Khách Hàng khung thời gian thay đổi phù hợp qua một trong các kênh thông tin: Gọi điện thoại/tin nhắn/email hoặc kênh liên lạc mà Khách Hàng đăng ký.

4.4. Quy định về phí vận chuyển:

Các đơn vị vận chuyển khác nhau sẽ có mức phí vận chuyển khác nhau theo chính sách tính phí riêng. Cước vận chuyển sẽ được hiển thị trước khi Khách Hàng thanh toán cho Đơn Hàng, dựa trên các yếu tố:

  1. Tổng khối lượng và kích thước của đơn hàng: được tính dựa trên khối lượng và kích thước của Hàng Hóa được Nhà Cung Cấp đã tạo lập theo Đơn Hàng của Khách Hàng, bao gồm cả bao bì và các vật dụng đóng gói Hàng Hóa khác để phù hợp với việc vận chuyển Hàng Hóa đó;
  2. Khoảng cách giữa Nhà Cung Cấp và địa chỉ nhận của Khách Hàng;
  3. Các yêu cầu đặc biệt khác liên quan đến điều kiện bảo quản hoặc vận chuyển hàng hóa.
 1. Đổi trả Hàng Hóa/Dịch Vụ

5.1. Việc đổi, trả Hàng Hóa được thực hiện theo chính sách riêng của từng Nhà Cung Cấp và do Nhà Cung Cấp thực hiện trực tiếp với Khách Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xác nhận, nhận hoàn trả, giao bù Hàng Hóa, hoàn một phần hoặc toàn bộ khoản thanh toán mà Khách Hàng đã thanh toán cho Đơn Hàng cũng như bồi thường các thiệt hại phát sinh.

5.2. Trong mọi trường hợp cần liên hệ để hỗ trợ sau bán, Khách Hàng cần liên hệ trực tiếp với Nhà Cung Cấp bằng số điện thoại được thể hiện trong Đơn Hàng, hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng của VinID để được hỗ trợ về thông tin liên lạc của Nhà Cung Cấp.

 1. Chính sách thanh toán và hoàn tiền

6.1. Các hình thức thanh toán

  1. Trừ khi được quy định khác đi cho từng Nhà Cung Cấp và/hoặc loại Hàng Hóa/Dịch Vụ, việc thanh toán cho Đơn Hàng được thực hiện trên Tính năng Mua Sắm được áp dụng với hình thức thanh toán như sau:
   • Ví điện tử VinID Pay (“Ví Điện Tử”);
   • Thẻ nội địa: Thẻ ATM do các ngân hàng trong nước phát hành và có kết nối với cổng thanh toán được tích hợp trên Ứng dụng VinID;
   • Thẻ quốc tế: Thẻ Visa, MasterCard, JCB, American Express do các ngân hàng trong nước và nước ngoài phát hành, có kết nối cổng thanh toán được tích hợp trên Ứng dụng VinID;
   • Tiền mặt, tại thời điểm giao Hàng Hóa cho Khách Hàng.
   • Điểm VinID;E-voucher.

* Quy định đối với Điểm VinID và E-voucher chỉ áp dụng cho các đơn vị được phép tiêu điểm VinID hoặc được phép áp dụng E-voucher theo chính sách của VinID tại từng thời điểm.

  1. Phương thức thanh toán khả dụng cụ thể đối với từng Nhà Cung Cấp được áp dụng theo chính sách và hệ thống của VinID tại từng thời điểm.

6.2. Việc kết hợp thanh toán:

  1. Khách Hàng chỉ có thể kết hợp thanh toán Điểm VinID (trong trường hợp Hàng Hóa của Nhà Cung Cấp được sử dụng điểm VinID) và E-voucher với một trong các hình thức thanh toán (i), (ii) và (iii).
  2. Các hình thức thanh toán khác không thể kết hợp với nhau.

6.3. Chi tiết các hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán Số lần sử dụng tối đa (1 đơn hàng) Chi tiết Điều kiện để thanh toán được chấp nhận
Ví Điện Tử 01 tài khoản Ví Điện Tử Tại bước thanh toán, Khách Hàng cần có Ví Điện Tử đã được kích hoạt và sử dụng hợp lệ, Khách Hàng nạp tiền vào Ví Điện Tử để thanh toán Đơn Đặt Hàng. Số tiền khả dụng trong Ví Điện Tử phải bằng hoặc lớn hơn giá trị Đơn Đặt Hàng mà Khách Hàng cần thanh toán.
Thẻ nội địa 01 thẻ Thẻ ATM nội địa do các ngân hàng trong nước phát hành có kết nối với cổng thanh toán được tích hợp trên Ứng Dụng VinID. Để thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa, thẻ của Khách Hàng phải đủ điều kiện để đăng ký sử dụng tính năng thanh toán trực tuyến hoặc ngân hàng điện tử của ngân hàng thanh toán và tổ chức phát hành thẻ. Giao dịch phải được ghi nhận thành công do hệ thống cổng thanh toán trả về (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực Khách Hàng theo quy định sử dụng của thẻ).
Thẻ quốc tế 01 thẻ Thẻ VISA, MasterCard, JCB, American Express của các Ngân hàng trong nước và nước ngoài phát hành, có kết nối với cổng thanh toán được tích hợp trên Ứng Dụng VinID. Thẻ của Khách Hàng phải đủ điều kiện sử dụng tính năng thanh toán trực tuyến hoặc ngân hàng điện tử theo quy định của ngân hàng thanh toán và tổ chức phát hành thẻ. Giao dịch phải được ghi nhận thành công do hệ thống cổng thanh toán trả về (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ).
Tiền Mặt 01 lần Khách hàng thanh toán toàn bộ khoản thanh toán cho đơn vị giao vận Đồng tiền thanh toán là Việt Nam Đồng
Điểm VinID 01 tài khoản Điểm VinID trong tài khoản VinID của Khách Hàng trên Ứng Dụng VinID theo Chương Trình Chăm Sóc Khách Hàng Thân Thiết. Tài khoản còn số dư điểm khả dụng theo quy định tại Điều khoản Điều kiện của Chương Trình Chăm Sóc Khách Hàng Thân Thiết. Chủ tài khoản đồng thời là người sử dụng duy nhất của tài khoản sẽ đảm bảo kiểm soát được an toàn giao dịch. Khách Hàng không nên đưa tài khoản cho người khác sử dụng, nhằm tránh các rủi ro đáng tiếc có thể phát sinh.
E-Voucher 01 mã Là một dạng mã code/QR code được sử dụng trong giao dịch thanh toán Hàng Hóa/Dịch Vụ. Mã còn hạn & chưa bị sử dụng.

6.4. Quy định về hoàn tiền

  • Việc hoàn tiền được thực hiện trong trường hợp sau:
   • Khách Hàng đã thanh toán thành công trên Ứng Dụng nhưng Đơn Hàng không được Nhà Cung Cấp xác nhận hoặc không giao được Hàng Hóa do hết hàng, không thể giao đủ số lượng và mặt hàng trong Đơn Hàng của Khách Hàng, không tìm được đơn vị vận chuyển; hoặc Đơn Hàng không thành công nhưng hệ thống vẫn trừ tiền của Khách Hàng.
   • Các trường hợp khác theo quy định tại Điều Kiện và Điều Khoản.
  • Khách hàng được hoàn tiền theo các hình thức và thời sau:
   Trường hợp Hình thức thanh toán Hình thức hoàn trả Thời gian (ngày làm việc)
   Đã hoàn thành thanh toán Điểm VinID Điểm VinID 01 ngày
   Ví Điện Tử Ví điện tử VinID Pay 03 ngày
   Thẻ nội địa Thẻ nội địa 03 – 05 ngày
   Thẻ quốc tế Thẻ quốc tế 07 ngày
   E-voucher Theo chính sách của VinID tại từng thời điểm 07 ngày
   Tiền mặt Tùy theo thỏa thuận giữa Khách Hàng và Nhà Cung cấp* Tùy theo thỏa thuận giữa Khách Hàng và Nhà Cung Cấp
   Khi thanh toán lỗi Ví Điện Tử Ví điện tử 03 ngày
   Thẻ nội địa Thẻ nội địa 03 – 07 ngày
   Thẻ quốc tế Thẻ quốc tế 05 – 11 ngày

   * Trường hợp VinID đồng thời là Nhà Cung Cấp, nếu Khách Hàng thanh toán bằng tiền mặt, khoản tiền hoàn có thể được hoàn cho Khách Hàng thông qua Ví Điện Tử, Điểm VinID hoặc tài khoản thanh toán của Khách Hàng.

    1. Nguyên tắc làm tròn khi hoàn điểm trong trường hợp số tiền lẻ dưới 1.000 đồng:
     • Từ 500 đồng: sẽ làm tròn lên thành 1 điểm
     • Dưới 500 đồng: sẽ làm tròn xuống thành 0 điểm
    1. Số tiền Khách Hàng được hoàn sẽ không lớn hơn số tiền mà Khách Hàng đã thanh toán (không bao gồm giá trị E-voucher)
   1. Giá Hàng Hóa/Dịch Vụ, hóa đơn GTGT

7.1. Giá của Hàng Hóa/Dịch Vụ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong mọi trường hợp, giá của Hàng Hóa/Dịch Vụ không bao gồm phí giao Hàng Hóa/Dịch Vụ, phí giao dịch qua các phương thức thanh toán và bất kỳ chi phí nào khác. Chi phí giao Hàng Hóa/Dịch Vụ, phí giao dịch và các chi phí phát sinh (nếu có) sẽ được quy định cụ thể cho từng Nhà Cung Cấp và/hoặc Hàng Hóa/Dịch Vụ và được áp dụng riêng cho từng phương thức thanh toán. Trừ khi được quy định khác đi cho từng Nhà Cung Cấp và/hoặc Hàng Hóa/Dịch Vụ, Khách Hàng có trách nhiệm tự thanh toán các chi phí này.

7.2. Trừ khi các Nhà Cung Cấp có hỗ trợ khác, Khách Hàng có nhu cầu xuất hóa đơn tài chính hợp lệ cho giá Hàng Hóa/Dịch Vụ cần điền thông tin yêu cầu xuất hóa đơn trên Ứng Dụng tại thời điểm xác nhận Đơn Hàng để được nhận hóa đơn GTGT hợp lệ từ Nhà Cung Cấp. Khách Hàng hiểu rằng VinID không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong việc Nhà Cung Cấp từ chối xuất hóa đơn phát sinh từ việc Khách Hàng không có yêu cầu hợp lệ theo quy định trên đây. Giá trị điểm VinID mà Khách hàng sử dụng, các chi phí giao Hàng Hóa/Dịch Vụ, thanh toán (nếu có trong trường hợp được sử dụng) không được xuất hóa đơn.

7.3. Hàng Hóa/Dịch Vụ chỉ được giao sau khi Khách Hàng hoàn tất việc thanh toán toàn bộ giá trị của Đơn Hàng.

   1. Điểm thưởng, tích điểm và sử dụng điểm VinID

8.1. Quy định về tích lũy và quy đổi điểm thưởng được thực hiện theo chính sách cụ thể của Chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết của Tập đoàn Vingroup và các chương trình khuyến mại áp dụng cho từng Nhà Cung Cấp và/hoặc Hàng Hóa/Dịch Vụ tại từng thời điểm.

8.2. Khách Hàng tại đây hiểu rằng chính sách này áp dụng khác nhau cho từng Nhà Cung Cấp và không phải Hàng Hóa/Dịch Vụ nào cung ứng trên Tính năng Mua Sắm đều được thưởng, tích và sử dụng điểm VinID để thanh toán.

8.3. VinID có quyền thu hồi một phần hoặc toàn bộ các điểm đã tích, khuyến mại, ưu đãi tích cho Khách Hàng trong các trường hợp hủy Đơn Hàng, đổi, trả Hàng Hóa, không phân biệt việc đổi, trả Hàng Hóa xuất phát từ lỗi và/hoặc nhu cầu của Khách Hàng, Nhà Cung Cấp hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

   1. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

9.1. VinID chỉ hỗ trợ xử lý các yêu cầu, khiếu nại liên quan đến xử lý kỹ thuật khi đặt và thanh toán tiền Hàng Hóa/Dịch Vụ trên Ứng Dụng. Khách Hàng có thể liên hệ với hotline và chăm sóc Khách Hàng của VinID để được hỗ trợ.

9.2. Mọi thắc mắc, khiếu nại khác liên quan đến Hàng Hóa/Dịch Vụ, Khách Hàng trực tiếp liên hệ với Nhà Cung Cấp theo thông tin được đăng tải cho từng Nhà Cung Cấp. Trường hợp Khách Hàng đã liên hệ với VinID, VinID sẽ hỗ trợ để chuyển thắc mắc, khiếu nại của Khách Hàng cho Nhà Cung Cấp nhưng không có trách nhiệm trực tiếp xử lý với các khiếu nại, yêu cầu ngoài phạm vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

9.3. Khi liên hệ, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Hàng để được hỗ trợ cùng các thông tin khác theo quy định của từng Nhà Cung Cấp.

9.4. Thời gian hỗ trợ của VinID:

Tổng đài chăm sóc khách hàng: từ 8:00 – 22:00 hàng ngày;
Hỗ trợ xử lý kỹ thuật:

     • Thứ 2 đến Thứ 6: 9:00 – 18:00;
     • Thứ 7: 9:00 – 13:00.
   1. Bảo mật thông tin

Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng và thông tin thanh toán được thực hiện theo Chính sách bảo mật áp dụng chung cho giao dịch trên Ứng Dụng VinID.

11.1. Khách Hàng khi truy cập và mua hàng trên Tính Năng Mua Sắm đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này. VinID bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản và Điều Kiện này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Ứng dụng và không cần phải thông báo trước, khi Khách hàng tiếp tục thực hiện giao dịch thông qua Tính Năng Mua Sắm sau khi thay đổi Điều Khoản và Điều Kiện mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng chấp nhận với những thay đổi đó.

11.2. Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào trong quy định của Điều Khoản và Điều Kiện này với Chính Sách riêng của từng Nhà Cung Cấp, Chính Sách của từng Nhà Cung Cấp sẽ được ưu tiên áp dụng.

11.3. Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

11.4. Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh sẽ được giải thích và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.


Nguồn: vinid.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *