Dịch vụ Topup VinID Point

Dịch vụ Topup VinID Point cho phép các đối tác tích hợp thực hiện nạp điểm VinID trực tiếp tới số điện thoại của người dùng. Chỉ cần số điện thoại đã đăng ký tài khoản VinID là người dùng sẽ nhận được điểm Vinpoint ngay vào tài khoản VinID mà không cần thực hiện bất cứ thao tác gì.

Lưu ý:

Điểm VinID đã được topup cho người dùng thì không thể thu hồi. Để tránh rủi ro cho đối tác, mặc định số điểm được Topup chỉ có thể sử dụng sau 24 giờ kể từ thời điểm nhận. Trường hợp Merchant mong muốn số điểm có thể sử dụng ngay, vui lòng liên hệ với Bộ phận kinh doanh hoặc tham khảo Dịch vụ VinID Giftcode

Đối tác có thể sử dụng Dịch vụ Topup VinID Point cho nhiều mục đích khác nhau tùy thuộc vào nghiệp vụ của mình như: mua bán điểm, trao đổi/tặng thưởng, … từ hệ thống của mình.
Sơ đồ dưới đây minh họa cho nghiệp vụ
Đổi điểm VinID của đối tác có hệ thống điểm loyalty riêng.

Get user info by phone number

{API-HOST}/merchant-integration/v1/loyalty/topup/member?{parameters}

API cho merchant để kiểm tra thông tin của số điện thoại người dùng.

Path Parameters

Số điện thoại của người dùng theo định dạng 0xxxxxxx. Tối thiểu 10 ký tự. Tối đa 11 ký tự

Mã cửa hàng của merchant tại VinID

Mã máy POS của merchant tại VinID

{

"meta": {

"code": int,

"message": "string"

},

"data": {

"full_name": string,

"phone_number": string,

"dob": string,

"gender": string,

"identify": string, // Số điện thoại cá nhân

"status": string, // A: Active | I: Inactive | B: Block

"card_status": string // A: Active | I: Inactive

}

}

REQUEST TEMPLATE

{API-HOST}/merchant-integration/v1/loyalty/topup/member?phone_number=string&store_code=string&pos_code=string

Top-up points to phone number

{API-HOST}/merchant-integration/v1/loyalty/topup

API để nạp điểm cho số điện thoại người dùng

Body Parameters

Số điện thoại nhận điểm theo định dạng 0xxxxxxx
Tối thiểu 10 ký tự. Tối đa 11 ký tự.

Mã cửa hàng của merchant tại VinID

Mã máy POS của merchant tại VinID

Số điểm cần nạp. Tối thiểu 50 .Tối đa 20000000
Nhỏ hơn
20000 nếu xuất hóa đơn

Mã hóa đơn của merchant

Mã giao dịch nạp điểm của đối tác với VinID.
Tối đa 23 ký tự. Merchant tự sinh unique theo định dạng
{{store_code}}xxxx

Yêu cầu xuất hóa đơn
true: có. false : không

Thông tin để xuất hóa đơn
Tất cả các trường thông tin bên dưới sẽ required nếu xuất hóa đơn

Tên ghi hóa đơn
Tối đa 50 ký tự

Địa chỉ ghi hóa đơn
Tối đa 100 ký tự

Email ghi hóa đơn (Yêu cầu truyền đúng định dạng)
Tối đa 50 ký tự.

Mã số thuế ghi hóa đơn.
Tối đa 32 ký tự

{

"meta": {

"code": 200,

"message": "OK"

}

}

//TEMPLATE

{

"phone_number": "string",

"store_code" : "string",

"pos_code" : "string",

"point_amount":2,

"order_id": "string",

"txn_id":"string",

"send_receipt": true/false,

"receipt_info": {

"name": "string",

"address": "string",

"email": "string",

"tax_code": "string"

}

}

Query order status

{API-HOST}/merchant-integration/v1/loyalty/topup/status?{parameters}

API để kiểm tra trạng thái đơn hàng

Path Parameters

Mã giao dịch nạp điểm cần kiểm tra
(Là mã merchant đã dùng ở API nạp điểm)

Mã cửa hàng của merchant tại VinID

Mã máy POS của merchant tại VinID

{

"meta": {

"code": int,

"message": "string"

},

"data": {

"type": "string", //TXN_SALE | TXN_EARN | TXN_BURN | TXN_REFUND

"status": "string" //SUCCESS | ERROR

}

}

REQUEST TEMPLATE

{API-HOST}/merchant-integration/v1/loyalty/topup/status?txn_id=string&store_code=string&pos_code=string

Tham khảo bảng Mã lỗi chung

Xem thêm:

Nguồn: vinid.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *