Địa phương là gì ? Khái niệm về địa phương theo quy định pháp luật

Địa phương là vùng, khu vực trong quan hệ với trung ương, với cả nước.

Địa phương là một phần của lãnh thổ quốc gia. Địa phương được chia thành nhiều cấp khác nhau. Địa phương có thể là tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; có thể là huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; có thể là xã, phường, thị trấn.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *