Di chúc viết tay có giá trị pháp lý không ? Cách chia thừa kế khi di chúc bị thất lạc ?

3. Tư vấn cách chia thừa kế theo di chúc và theo pháp luật ?

Chào Luật sư, tôi xin hỏi vấn đề sau: Ông Quảng có một người con duy nhất là ông Đại, ông Đại có vợ là bà Tiểu. Hai người có với nhau được ba người con là anh Hảo, 34 tuổi, bị bệnh down; anh Hiều 28 tuổi và anh Hạo 9 tuổi. Anh Hiều có vợ là chị Xiếu và có được một người con gái 02 tuổi là Hiền.

Ngày 28/4/2017 ông Đại lập di chúc chia cho anh Hảo 1 tỷ 200 triệu đồng và cho anh Hiều 800 triệu đồng. Ngày 28/6/2017 anh Hiều chết vì tai nạn giao thông. Một năm sau ngày anh Hiều chết thì ông Đại cũng qua đời vì bệnh ung thư. Anh chị hãy phân chia di sản của ông Đại. Biết rằng di sản ông Đại để lại là 4 tỷ đồng tiền mặt và di chúc mà ông Đại lập đủ điều kiện đối với người lập di chúc đúng hình thức và hợp pháp ?

Xin trân trọng cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật thừa kế đất đai, gọi: 1900.6162.

Trả lời:

Trước tiên, theo những thông tin trên, 4 tỷ là di sản mà ông Đại để lại, không phải là tài sản chung giữa ông Đại và bà Tiểu. Trong di chúc, ông Đại chỉ chia số di sản 2 tỷ đồng, như vậy 2 tỷ đồng còn lại của ông Đại sẽ được chia theo pháp luật. Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

Điều 652. Thừa kế thế vị

Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Như vậy, Hàng thừa kế thứ nhất gồm:

  • Ông Quảng (bố Đại);
  • Hảo (con ông Đại)
  • Tiểu (vợ ông Đại)
  • Hào (con ông Đại)
  • Hiền (cháu ông Đại) (Thừa kế thế vị áp dụng Điều 652 BLSD 2015)

* Chia di sản theo di chúc:

Điều 659. Phân chia di sản theo di chúc

1. Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

………..

Theo đó, Hiều đã chết trước thời điểm di chúc có hiệu lực nên phàn di chúc về việc chia tài snr cho hiều bị vô hiệu. Phần di chcus chia cho anh Hảo 1,2 tỷ vẫn có hiệu lực.

​Phần Di sản còn lại chia theo pháp luật (4 – 1.2 = 2.8 tỷ)

* Chia thừa kế theo Pháp Luật

Theo những quy định trên thì mỗi suất kỷ phần bắt buộc là: 800 triệu x 2/3 = 533,33 triệu

Mỗi suất thừa kế chia theo pháp luật: 2.8 : 5 = 560 tr (Lớn hơn kỷ phần bắt buộc)

Vậy kết quả cuối cùng là:

Ông Quảng: 560 triệu

Bà Tiểu: 560 triệu

Hào: 560 triệu (Do bà Tiểu quản lý vì Hào chưa thành niên – Giám hộ đương nhiên)

Hiền: 560 triệu (Do Xiếu, mẹ Hiền quản lý vì Hiền chưa thành niên – Giám hộ đương nhiên)

Hảo: 1.2 tỷ + 560 triệu = 1,76 tỷ (Do bà Tiểu quản lý vì Hảo mất năng lực hành vi dân sự – Giám hộ đương nhiên).

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *