Dâm ô là gì ? Khái niệm dâm ô được hiểu như thế nào ?

Dâm ô là hành vi xúc phạm nhân phẩm người khác nhằm kích thích hoặc thoả mãn tình dục, trừ hành vi giao cấu với chính người bị xúc phạm.

Trong lịch sử lập pháp, Luật hình sự Việt Nam có những đánh giá khác nhau về mức độ của tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi dâm ô và do vậy, có quy định khác nhau về hành vi này. Trước khi có Bộ luật hình sự năm 1985, tội dâm ô được quy định trong Sắc luật số 03 năm 4976. Bộ luật hình sự năm 4985, khi mới ban hành không quy định tội dâm ô, Trong lần sửa đổi, bổ sung năm 1997, hành vi dâm ô đối với trẻ em đã được quy định là tội phạm thuộc nhóm các tội xâm phạm trật tự công cộng. Tuy nhiên, do hành vi dâm ô đối với trẻ em không chỉ xâm phạm trật tự công cộng, mà quan trọng hơn, hành vi dâm ô đối với trẻ em xâm phạm đến quyền trẻ em, xâm phạm đến sự phát triển bình thường về tâm sinh lí trẻ em, vì vậy, trong Bộ luật hình sự năm 1999, tội phạm này được chuyển về chương Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người.

Dâm ô bao gồm nhiều loại hành vi khác nhau. Những hành vi này cùng có đặc điểm chung là xúc phạm người khác qua hành vi bất kì có tính tình dục, trừ hành vi giao cấu với chính người bị xúc phạm. Người bị xúc phạm của hành vi dâm ô có thể là đối tượng của hành vi dâm ô (bị hành vi tình dục tác động đến thân thể như bị sờ mó… hoặc bị buộc phải thực hiện hành vi tình dục như phải sờ mó bộ phận sinh dục của người phạm tội…) hoặc có thể bị buộc phải chứng kiến hành vi tình dục.

Theo Bộ luật hình sự năm 1999, hành vi dâm ô bị coi là tội phạm khi đối tượng của hành vi này là trẻ em (người dưới 16 tuổi) và chủ thể là người đã thành niên (từ đủ 18 tuổi).

Hình phạt được quy định cho tội này có mức cao nhất là 12 năm tù. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội này là cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc những việc nhất định đến 5 năm.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *