Có được trả lương hàng tháng trong thời gian nghỉ thai sản?

5. Làm thế nào để hưởng chế độ nghỉ thai sản?

Kính gửi công ty Luật Minh Khuê. Em có câu hỏi liên quan đến việc thanh toán chế độ thai sản như sau:

– Em làm việc ở công ty A: từ tháng 06/2010 đến hết tháng 10/2010. Sau đó em nghỉ làm, chuyển sang công ty B.

– Tại công ty B, em đã đóng BHXH từ tháng 02/2011 đến hết tháng 07/2011; tháng 08/2011 em nghỉ sinh. Công ty B đã làm hồ sơ đề nghị thanh toán chế độ thai sản cho em và đã được BHXH quận duyệt, nhưng do công ty B nợ tiền BHXH (mới đóng hết tháng 05/2011) nên bên BHXH quận chưa chuyển tiền cho đơn vị.

Hiện nay công ty B đã ngừng giao dịch với BHXH từ tháng 06/2014. Em đã lên BHXH quận và được hướng dẫn làm đơn đề nghị và đã chốt sổ đến hết tháng 05/2011 (là thời điểm công ty B đã đóng BHXH), sau đó không được hướng dẫn gì nữa, em vẫn chưa nhận được chế độ thanh toán thai sản. Theo quy định hưởng chế độ thai sản, trong vòng 12 tháng trước khi sinh chỉ cần đóng đủ 06 tháng; và trường hợp của em, từ tháng 8/2010 đến hết tháng 07/2011, em đã đóng được 07 tháng. (T08,09,10/2010, T02,03,04,05/2011).

Vậy giờ em làm thế nào để có thể đề nghị BHXH quận thanh toán chế độ thai sản? Hồ sơ cần những gì? Em có thể làm đơn đề nghị thanh toán chế độ thai sản theo trường hợp lao động nghỉ việc trước khi sinh được không?

Em cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Đối với trường hợp của bạn, để có thể nhận được tiền thanh toán chế độ thai sản bạn cần khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết:

Trình tự thủ tục khiếu nại được quy định tại Điều 119 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội như sau:

“1. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi hành chính về bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

2. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì người khiếu nại có quyền lựa chọn một trong hai hình thức sau đây:

a) Khiếu nại lần đầu đến cơ quan, người đã ra quyết định hoặc người có hành vi vi phạm. Trường hợp cơ quan, người có quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội bị khiếu nại không còn tồn tại thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện có trách nhiệm giải quyết;

b) Khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp người khiếu nại được quy định tại điểm a khoản 2 Điều này không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án hoặc khiếu nại đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án.

4. Thời hiệu khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại được áp dụng theo quy định của pháp luật về khiếu nại.”

Như vậy, tùy thuộc vào việc cơ quan nào làm sai, bạn có thể trực tiếp khiếu nại lên cấp trên của cơ quan đó hoặc có thể khởi kiện ra Tòa án theo quy định của pháp luật.

Theo đó căn cứ Điều 9 Luật khiếu nại 2011, thì : “Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại”.

Thời hạn giải quyết khiếu nại theo Điều 28 Luật khiếu nại: “Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.”

Như vậy, thời hạn tối đa để giải quyết đơn khiếu nại về bảo hiểm xã hội của bạn là 45 ngày kể từ ngày thụ lý, nếu ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết tối đa không quá 60 ngày.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp Bảo hiểm Xã hội – Công ty luật Minh Khuê

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *