Chiết khấu là gì ? Khái niệm về chiết khấu

Chiết khấu là nua giấy tờ có giá ngắn hạn thấp hơn mệnh giá và thanh toán theo mệnh giá khi đến hạn thanh toán.

Chiết khấu, một loại nghiệp vụ ngân hàng mà một ngân hàng trả trước kì hạn cho người có kì phiếu, chẳng hạn, số tiền ghi trên kì phiếu bớt đi một khoản khấu trừ gọi là tÌ suất chiết khấu hoặc là lãi chiết khấu. Lãi chiết khấu được tính theo tỈ lệ phần trăm (%) của mệnh giá. Người sở hữu thương phiếu hay giấy tờ có giá ngắn hạn khác có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ trả nợ trả cho mình khoản tiền bằng mệnh giá. Phương thức chiết khấu được áp dụng để mua, bán giấy tờ có giá ngắn hạn ra đời do nhu cầu kinh doanh của ngân hàng ở các nước tư bản và được xem là một hình thức cấp tín dụng. Ở các nước xã hội chủ nghĩa, trong cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung, tín dụng thương mại không được nhà nước thừa nhận nên phương thức chiết khấu không được áp dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Hiện nay, ở các nước, phương thức chiết khấu giấy tờ có giá ngắn hạn không chỉ áp dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng mà còn được áp dụng trong các lĩnh vực khác. Ở Việt Nam, chiết khấu giấy tờ có giá ngắn hạn lần đầu tiên được quy định cụ thể ở Luật ngân hàng nhà nước năm 1997, Luật các tổ chức tín dụng năm 1997, Luật thương mại (năm 1997 và năm 2005). Ngoàicác văn bản pháp luật về phát hành trái phiếu Chính phủ có một số quy định về mua, bán trái phiếu theo phương thức chiết khấu.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *